Ictus emeticus

Nakken KO Om forfatteren
Artikkel

Oppkast som epileptisk symptom

Sammendrag


Det er velkjent at epilepsi kan manifestere seg med autonome symptomer, men kvalme og oppkast som epileptiske symptomer er mindre kjent. Fra Statens senter for epilepsi presenteres tre pasienter med ictus emeticus, dvs. med kvalme og oppkast som iktale hovedsymptomer. Oppkast er et komplekst symptom, som forutgås av en rekke fenomener i gastrointestinaltractus, formidlet via nervus vagus til “brekningssenteret” i medulla oblongata. Dette autonome senter i hjernestammen påvirkes ovenfra av en rekke strukturer, og det er kliniske og eksperimentelle holdepunkter for at epileptiske forstyrrelser i insula og mesiale temporale strukturer kan gi ictus emeticus.

Anbefalte artikler