Myhre HO

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Myhre HO

Dahl T, Hasselgård T, Myhre HO
10.10.1999
Aneurismer med diameter over 5 cm skal opereres Abdominale aortaaneurismer opereres for å hindre ruptur. Ruptur medfører svært høy dødelighet, og mange pasienter med rumpert aortaaneurisme dør før de...
Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO, Hatlinghus S, Aadahl P
10.05.1998
Sammendrag To pasienter ble operert for aneurisme på aorta descendens med endovaskulær teknikk. Protesen bestod av ukrympet polyester, hvor det innvendig var suturert Z-stenter. Protesen ble montert...
Haaverstad R, Urnes O, Dahl T, Myhre HO
20.06.1996
Sammendrag Operativ behandling av sju pasienter med lymfefistel (n 5 5) eller lymfocele (n 5 2) etter perifer karkirurgi beskrives. Lymfefistler etter karkirurgi i lysken medfører en økt...
Hatlinghus S, Dale LG, Nordby A, Aadahl P, Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO
28.02.1996
Sammendrag De siste års utvikling innen endovaskulær teknologi har gjort det mulig å benytte intraluminal karprotese hos enkelte pasienter med abdominalt aortaaneurisme. Protesen føres opp fra...
Haug E Skaaheim, Myhre HO, Sæther OD, Strømholm T, Nordang E, Aadahl P
10.02.1996
Sammendrag I perioden 1983-93 ble 403 pasienter (median alder 69,5 år) operert for abdominalt aortaaneurisme, 246 pasienter elektivt og 58 med truende ruptur. 99 hadde rumpert aneurisme. 41,9% av...