Endovaskulær behandling av torakale aortaaneurismer

Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO, Hatlinghus S, Aadahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


To pasienter ble operert for aneurisme på aorta descendens med endovaskulær teknikk. Protesen bestod av ukrympet polyester, hvor det innvendig var suturert Z-stenter. Protesen ble montert på et stavformet instrument, en såkalt pusher, og festet til denne med en monofilamentsutur. Protesen ble ført opp gjennom en introduser i arteriesystemet. Under gjennomlysning finner man den riktige posisjon av implantatet like distalt for a. subclavia på venstre side, og introdusersystemet trekkes tilbake. Når introduseren føres tilbake samtidig med at staven holdes i ro, ekspanderes protesen. Til slutt kuttes suturen som holder protesen i riktig posisjon. Staven dras ut, og protesen etterdilateres til slutt.

Metoden er teknisk komplisert, men er relativt rask å utføre. Det er imidlertid en del forarbeid med tillaging av protesen før denne kan brukes. Endovaskulær behandling representerer et mindre traume enn åpen kirurgi. Hos våre pasienter var det postoperative forløpet ukomplisert. Kontroll etter seks måneder viste at protesene hadde tilfredsstillende lokalisasjon uten tegn til lekkasje eller andre komplikasjoner.

Anbefalte artikler