Lymfekomplikasjoner etter karkirurgi på underekstremitetene

Haaverstad R, Urnes O, Dahl T, Myhre HO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Operativ behandling av sju pasienter med lymfefistel (n 5 5) eller lymfocele (n 5 2) etter perifer karkirurgi beskrives. Lymfefistler etter karkirurgi i lysken medfører en økt infeksjonsrisiko. Fistler med sekresjon bør opereres tidlig, særlig hvis det er anvendt kunstig åremateriale. Ved lymfocele kan man være avventende med operasjon, avhengig av subjektive plager og av hudens tilstand over hevelsen. Operativ behandling av slike lymfekomplikasjoner krever en nøyaktig identifisering og lukning av lymfelekkasjen. God visualisering oppnås ved preoperativ intrakutan injeksjon av fargepreparatet patentblå 2,5% på fotryggen. En presis lukning av lymfelekkasjen gir vanligvis umiddelbar helbredelse og god prognose.

Anbefalte artikler