Resultater etter kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurismer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1983-93 ble 403 pasienter (median alder 69,5 år) operert for abdominalt aortaaneurisme, 246 pasienterelektivt og 58 med truende ruptur. 99 hadde rumpert aneurisme. 41,9% av pasientene hadde koronar hjertesykdom.

  Mortaliteten innen 30 dager var i de tre forannevnte grupper henholdsvis 4,1, 12,0 og 28,3%. Koronar hjertesykdomdominerte som dødsårsak. I gruppen med ruptur var blødning og komplikasjoner sekundært til dette en annen viktigdødsårsak. Det var ingen proteseinfeksjoner i dette materialet. Resultatene er i overensstemmelse med erfaringer fraandre sentre. Når nyere endovaskulære teknikker innføres, bør man sammenlikne resultatene med dem som oppnås ved åpenoperasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media