Resultater etter kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurismer

Haug E Skaaheim, Myhre HO, Sæther OD, Strømholm T, Nordang E, Aadahl P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1983-93 ble 403 pasienter (median alder 69,5 år) operert for abdominalt aortaaneurisme, 246 pasienter elektivt og 58 med truende ruptur. 99 hadde rumpert aneurisme. 41,9% av pasientene hadde koronar hjertesykdom.

Mortaliteten innen 30 dager var i de tre forannevnte grupper henholdsvis 4,1, 12,0 og 28,3%. Koronar hjertesykdom dominerte som dødsårsak. I gruppen med ruptur var blødning og komplikasjoner sekundært til dette en annen viktig dødsårsak. Det var ingen proteseinfeksjoner i dette materialet. Resultatene er i overensstemmelse med erfaringer fra andre sentre. Når nyere endovaskulære teknikker innføres, bør man sammenlikne resultatene med dem som oppnås ved åpen operasjon.

Anbefalte artikler