Endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste års utvikling innen endovaskulær teknologi har gjort det mulig å benytte intraluminal karprotese hos enkeltepasienter med abdominalt aortaaneurisme. Protesen føres opp fra femoralarteriene og plasseres i aorta underrøntgengjennomlysning.

  Åtte pasienter, seks menn og to kvinner ble behandlet for infrarenalt abdominalt aortaaneurisme med endovaskulærteknikk i perioden februar-august 1995. Gjennomsnittsalderen var 67,3 år. Vi benyttet bifurkaturprotese av typen MialheStentor, MinTec. Implantasjonene ble foretatt i epiduralanestesi. Inngrepet utføres ved arteriotomi i a. femoraliscommunis på den ene siden, mens man benytter perkutan teknikk på motsatt side.

  Alle implantasjonene var teknisk og klinisk vellykkede. Alle pasienter med ett unntak fikk lett kost samme kveld somoperasjonen ble foretatt og var dagen etter oppegående, og uten kostrestriksjoner. Metoden representerer en mindrebelastning for pasientene enn konvensjonell operasjon, og det er grunn til å tro at behandlingsformen kan værekostnadsbesparende. Den preoperative vurdering med tanke på valg av riktig størrelse på implantatet og en nitid teknikki forbindelse med selve implantasjonen, er avgjørende for et godt resultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media