Endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer

Hatlinghus S, Dale LG, Nordby A, Aadahl P, Lundbom J, Sæther OD, Myhre HO Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De siste års utvikling innen endovaskulær teknologi har gjort det mulig å benytte intraluminal karprotese hos enkelte pasienter med abdominalt aortaaneurisme. Protesen føres opp fra femoralarteriene og plasseres i aorta under røntgengjennomlysning.

Åtte pasienter, seks menn og to kvinner ble behandlet for infrarenalt abdominalt aortaaneurisme med endovaskulær teknikk i perioden februar-august 1995. Gjennomsnittsalderen var 67,3 år. Vi benyttet bifurkaturprotese av typen Mialhe Stentor, MinTec. Implantasjonene ble foretatt i epiduralanestesi. Inngrepet utføres ved arteriotomi i a. femoralis communis på den ene siden, mens man benytter perkutan teknikk på motsatt side.

Alle implantasjonene var teknisk og klinisk vellykkede. Alle pasienter med ett unntak fikk lett kost samme kveld som operasjonen ble foretatt og var dagen etter oppegående, og uten kostrestriksjoner. Metoden representerer en mindre belastning for pasientene enn konvensjonell operasjon, og det er grunn til å tro at behandlingsformen kan være kostnadsbesparende. Den preoperative vurdering med tanke på valg av riktig størrelse på implantatet og en nitid teknikk i forbindelse med selve implantasjonen, er avgjørende for et godt resultat.

Anbefalte artikler