Michael de Vibe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael de Vibe

Michael de Vibe
09.08.2007
En god kollega og venn er revet bort. Han etterlater et stort tomrom, men også en stor arv. Jeg vil gjerne få takke Tom Andersen for det han har betydd for meg. Etter tre år på sykehus og ti år i...
Michael de Vibe, Torbjørn Moum
10.08.2006
Oppmerksomhetstrening som helsefremmende metode har utviklet seg over de siste 25 år, med utgangspunkt i Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society ved University of Massachusetts...
Michael de Vibe
06.11.2003
I artikkelen beskrives et åtte ukers treningsprogram for å hjelpe pasienter til å mestre stress og følelsesmessige konflikter i forbindelse med sine sykdommer. Hovedelementet er opptrening av...
Michael de Vibe
04.11.2010
Nilsonne, Åsa Mindfulness Treningsredskap for hjernen. 124 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 225 ISBN 978-82-05-39859-7 Målgruppen antas å være allmennheten, og boken er en forenklet og...
Michael de Vibe
07.10.2010
Vi har ikke noe norsk ord som dekker alle dimensjoner i begrepet «mindfulness», og heller ikke det engelske begrepet er dekkende. Jeg foreslår at «mindfulness» kalles «oppmerksomt nærvær», og at «...
Michael de Vibe
04.10.2011
Gran, Svein Lie, Kåre A. Kroese, Andries Oppmerksomhetstrening En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness. 208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 315 ISBN 978-...
Michael de Vibe
12.11.2013
Noffsinger, Edward B. The ABCs of group visits An implementation manual for your practice. 333 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 30 ISBN 978-1-4614-3525-9 Målgruppen er leger i...
Michael de Vibe
10.02.2015
Binder, Per-Einar Gjelsvik, Bergljot Halland, Even Mindfulness i psykologisk behandling 204 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02116-4 Denne utgivelsen retter seg mot...
Michael de Vibe
13.01.2015
Oppmerksomhetstrening kan redusere helseplager og gi bedre velvære hos medisin- og psykologistudenter. Michael de Vibe. Foto: Privat Opptil 50 % av medisinstudentene og psykologistudentene har...