En god og nøktern beskrivelse av mindfulness i psykologisk behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Binder, Per-Einar

  Gjelsvik, Bergljot

  Halland, Even

  Mindfulness i psykologisk behandling

  204 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-15-02116-4

  Denne utgivelsen retter seg mot helsepersonell med interesse for bruk av oppmerksomt nærvær («mindfulness») i behandling av psykologiske problemer og sykdommer. Forfatterne er alle psykologer som selv har praktisert «mindfulness» i flere år, og som har erfaring med bruk av «mindfulness»-baserte tilnærminger både i individualbehandling og i grupper. De er i tillegg sertifiserte instruktører innenfor de mest brukte «mindfulness»-programmer i helsetjenesten i dag, nemlig «mindfulness-based stress reduction» (MBSR) og «mindfulness-based cognitive therapy» (MBCT).

  Boken er bygd opp med innledende kapitler om hva oppmerksomt nærvær er innenfor en vestlig psykologisk forståelsesramme, hvordan det praktiseres, og på hvilken måte det kan utvide vårt perspektiv på lidelse og lindring av denne. Deretter redegjøres for fremveksten av oppmerksomt nærvær innenfor ulike retninger av psykologisk behandling, samt pågående forskning innenfor dette feltet. Så følger et meget instruktivt kapittel om hva som kjennetegner «mindfulness»-basert arbeid i grupper, og hva som er viktig å passe på under ledelse av slike grupper. Etter et kapittel der forfatterne viser hvordan grunnholdningene i oppmerksomt nærvær er sentrale innenfor ulike eksisterende retninger av psykoterapeutisk behandling, følger kapitler som gjennomgår bruken av oppmerksomhetsøvelser i psykoterapi, i behandling av stress, depresjon og angstlidelser. Boken avsluttes med et godt og nødvendig kapittel som drøfter farene i den pågående «mindfulness»-bølgen, med en nyttig drøfting av nødvendige standarder for terapeuter som ønsker å ta i bruk trening i oppmerksomt nærvær. Boken er godt underbygd av fyldige referanser til forskningslitteratur.

  Drøftingen av «mindfulness»-begrepet i en vestlig kontekst er god og nøktern, men kunne kanskje vært utvidet med en grundigere gjennomgang av hvordan dette skiller seg fra den opprinnelige bruken av oppmerksomt nærvær innen buddhistiske tradisjoner. Sentrale trekk ved «mindfulness»-basert terapi gjentas noe i de ulike kapitlene som tar for seg behandling av stress, angst og depresjon, kanskje fordi de er skrevet av ulike forfattere. Disse to mindre innvendingene forstyrrer ikke det gode totalinntrykket av boken, som trygt kan anbefales for alle som ønsker en nøktern og balansert beskrivelse av oppmerksomt nærvær innen psykologisk behandling.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder har sittet i styret i Norsk forening for oppmerksomt nærvær innen helse, utdanning og forskning, der tre av forfatterne også har hatt verv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media