Begrenset om oppmerksomt nærvær

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nilsonne, Åsa

  Mindfulness

  Treningsredskap for hjernen. 124 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 225

  ISBN 978-82-05-39859-7

  Målgruppen antas å være allmennheten, og boken er en forenklet og populær fremstilling av oppmerksomt nærvær (mindfulness) og sammenhengen mellom oppmerksomhetstrening og hjernens struktur og funksjon. Den baserer seg på forfatterens arbeid som psykiater og hennes erfaring med dialektisk atferdsterapi, der oppmerksomhetstrening inngår som et viktig element.

  Det er fire kapitler. I kapittel 1 gir forfatteren en oversikt over hvordan hjernen formes av hvordan vi bruker den. Kapittel 2 omhandler vår oppmerksomhet og hvilke muligheter som ligger i å styre hva vi retter oppmerksomheten mot. Kapittel 3 dreier seg om hvordan vi håndterer tanker og følelser vi blir oppmerksomme på, hvilke områder av hjernen som er involvert, og hvordan oppmerksomhetstrening kan påvirke dette. I kapittel 4 behandler forfatteren våre mål og beslutninger og hvordan økt oppmerksomt nærvær kan bidra til at vi lykkes i å treffe gode beslutninger for å nå våre mål. Hun belyser en tenkt sykehistorie i kapitlene ut fra den kunnskap om oppmerksomt nærvær som formidles. En firedel av boken består av referanser fra forskning og lesetips. Hver referanse er kort kommentert.

  Fordelen er at boken er liten og lettlest, og at Nilsonne har tatt seg den «frihet å forenkle (forskningen) ganske dramatisk, ettersom jeg er ute etter å beskrive prinsipper snarere enn detaljer». Denne forenklingen blir også bokens begrensning. Mange av referansene omtales svært likt både i teksten og i referansekapitlet, og dette synes unødvendig. Kvaliteten på forskningen blir ikke vurdert. I tillegg oppleves hennes håndtering av oppmerksomt nærvær som ufullstendig. Søkelyset er rettet mot de elementene som har å gjøre med kognisjon og metakognisjon. Oppmerksomt nærvær som en prosess for personlig og transpersonlig vekst og utvikling, og eksistensielle væren-aspekter ved oppmerksomt nærvær, berører hun i liten grad. Resultatet er at forfatteren beskriver oppmerksomt nærvær som en teknikk, til tross for at hun selv påpeker at den omfatter mye mer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media