Michael Bjørn Russell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Michael Bjørn Russell

Kjersti Grøtta Vetvik, Michael Bjørn Russell
20.11.2008
Migrene forekommer i to former – med og uten aura. Aura er vanligvis synsforstyrrelser av ca. 20 minutters varighet som oppstår før hodepinen, men kan også opptre i form av reversible sensoriske,...
Michael Bjørn Russell
16.04.2009
En avhengighetsskala kan avdekke medikamentoverforbruk blant personer med kronisk hodepine. Kronisk hodepine er definert som smerter > 15 dager per måned i minst tre måneder og forekommer hos...
Antje Herrmann, Geir J. Braathen, Michael Bjørn Russell
11.08.2005
En rekke nevrologiske tilstander som episodiske ataksier, epilepsi og familiær hemiplegisk migrene er paroksystiske ( 1 - 2 ). Sykdommene kan være forårsaket av mutasjoner i nevronale ionekanaler som...
Jeanette Koht, Geir J. Braathen, Dirk Neubert, Michael Bjørn Russell
11.08.2005
Cerebrale kavernøse malformasjoner er vaskulære forandringer med abnormt forstørrede kapillærer i sentralnervesystemet ( 1 - 3 ). Lesjonene kan være lokalisert i hele sentralnervesystemet, men er...
Michael Bjørn Russell
01.11.2011
Alstadhaug, Karl Bjørnar Stovner, Lars Jacob Migreneboken En medisinsk og kulturhistorisk innføring. 402 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 579 ISBN 978-82-450-1147-0 Dette er en...
Michael Bjørn Russell
24.01.2012
Poole, Anne Christine Buckley Migrene 156 s, ill. Oslo: Schibsted Forlag, 2011. Pris NOK 299 ISBN 978-82-516-2745-0 Tittelen Migrene yter ikke boken full rettferdighet, den omhandler heldigvis også...