Medikamentoverforbruk ved kronisk hodepine

Medisinsk nytt Allmennmedisin Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En avhengighetsskala kan avdekke medikamentoverforbruk blant personer med kronisk hodepine.

  Kronisk hodepine er definert som smerter > 15 dager per måned i minst tre måneder og forekommer hos rundt 3 – 4 % av nordmenn (1, 2). Halvparten av disse har også et medikamentoverforbruk. Ved Akershus universitetssykehus har man nå testet ut en medikamentavhengighetsskala for å undersøke om den kan avdekke medikamentoverforbruk i denne gruppen (3). Severity of Dependence Scale (SDS) består av fem korte spørsmål: Tror du din bruk av medikamenter er ute av kontroll? Blir du engstelig eller bekymret ved tanken på å droppe en dose? Er du bekymret for ditt medikamentforbruk? Ønsker du at du kunne slutte å bruke medikamentene? Hvor vanskelig synes du det er å la være å ta/slutte med medikamentene?

  30 000 personer fra Akershus mottok spørreskjema om kronisk hodepine. 405 personer med kronisk hodepine ble inkludert i studien. SDS-skår var signifikant høyere blant dem med enn dem uten medikamentoverforbruk (5,6 versus 2,7). Overforbruket var hyppigst for håndkjøpsanalgetika og kombinasjonsanalgetika, mens overforbruk av triptaner, ergotamin og opioider var sjeldent.

  SDS-skåren kan trolig også brukes til å avdekke avhengighetsliknende atferd. Det vil si at personer med hyppig hodepine kan testes med denne skalaen for å angi sannsynligheten for fremtidig medikamentoverforbruk, men dette krever ytterligere studier for å bli bekreftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media