Mette Haase Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Haase Moen

Erik Fink Eriksen, Mette Haase Moen, Ole Erik Iversen
19.03.2018
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. Det viser nye studier. Nå bør retningslinjene endres slik at flere kvinner kan få hormonbehandling...
Mette Haase Moen
28.11.2017
Vår studie om utviklingen innen hysterektomi ved St. Olavs hospital i tiden 1989 til 2014 ble initiert i 1999, avsluttet i 2016, og nå i september 2017 publisert i Tidsskrift for Den norske...
Silje Eilertsen Denstad, Silje Aasen, Anette Maistry Østrem, Vivi Bakkeheim, Guro Haugen Fossum, Mette Haase Moen
04.09.2017
Hysterektomi er en av de vanligste gynekologiske operasjonene. De vanligste indikasjoner for hysterektomi er blødningsforstyrrelser, myomer, smerter, descens og endometriose. I Norge ble det i 2013...
Mette Haase Moen
04.10.2007
På kvinneklinikkens morgenmøte spurte jeg de 30 tilstedeværende gynekologene – som også omfattet to professorer med spesialkompetanse i fødselshjelp – om de kjente fenomenet deciduose. Ingen hadde...
Mette Haase Moen
26.06.2008
Familien Brekkes drøm om bedre kjennskap til symptomer ved endometriose er oppstått på grunn av et mareritt. De har en erfaring som de dessverre deler med mange – at det tar lang tid å få...
Mette Haase Moen
29.01.2009
C, Wilken-Jensen Præventionsguide 152 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2008. Pris DKK 178 ISBN 978-87-628-0833-1 Dette er 3. utgave av en dansk bok om prevensjon som siden 2000 har vært...
Mette Haase Moen
08.10.2009
Rutinemessig fjerning av eggstokker ved hysterektomi på benignt grunnlag gir ikke helsegevinst. Ca. 15 % av norske kvinner får fjernet livmoren pga. benigne tilstander, oftest før menopausen. Motivet...
Mette Haase Moen
21.09.2006
Lauritzen, Christian Studd, John Current management of the menopause 448 s, tab, ill. Basingstoke: Taylor & Francis, 2005. Pris GBP 85 ISBN 1-84184-232-X Det legges ikke skjul på at hensikten med...
Mette Haase Moen, Kjell Åsmund Salvesen
05.01.2006
Norges første prøverørsbarn ble født i Trondheim i juli 1984. Foto privat Det har skjedd store forandringer innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer de siste 25 år. Forandringene skyldes i...
Elise Jofrid Dahle, Stian Lydersen, Mette Haase Moen
26.01.2006
Substitusjonsbehandling med østrogen og gestagen i kombinasjon, eller østrogen alene (heretter omtalt som østrogenbehandling) gir effektiv lindring av klimakterielle symptomer ( 1 ). Det har...
Mette Haase Moen, Randi Aarøy Lundgren
12.08.2004
Premenstruelt syndrom omfatter plagsomme fysiske og psykiske symptomer som opptrer regelmessig til samme tid i lutealfasen og som ikke er til stede – eller i betydelig mindre grad – i resten av...
Mette Haase Moen
18.03.2004
I mangel av klare retningslinjer for valg av operasjonsmetode må kvinnen få mulighet til å velge I 2000 ble det utført 4 764 hysterektomier i Norge, herav ca. 75 % på benigne indikasjoner ( 1 ). En...
Mette Haase Moen
25.09.2003
En million kvinner har deltatt i en britisk studie som bekrefter sammenhengen mellom hormonbehandling i klimakteriet og brystkreftrisiko. «The Million Women Study», en observasjonsstudie av kvinner i...
Mette Haase Moen
10.10.2002
Figur 1 Behandlingen av endometriose kan skje ved laparoskopisk eller åpen kirurgi, og med en rekke medikamenter Ved endometriose er vev som likner på endometriet lokalisert på bekkenperitoneum, på...
Mette Haase Moen, Marit Buajordet, Torill Leirstrand
10.06.2002
I mediene er krem med «naturlig progesteron» (fig 1) blitt anbefalt til lindring av premenstruelt syndrom og klimakteriske plager, samt til forebygging av postmenopausal osteoporose (1). Også i...
Mette Haase Moen
10.08.2002
Mangelfull utvikling av vagina og uterus (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hausers syndrom) er en sjelden tilstand som rammer ca. én av 5 000 nyfødte jenter. Åse Sivertsen og medarbeidere publiserte i...
Mette Haase Moen, Marit Buajordet, Torill Leirstrand
30.08.2002
Kollega Leif Ims undrer seg over at vi ikke refererer til nyere bøker forfattet av den amerikanske forkjemper for progestronkrem, dr. John R. Lee. Vi har bare referert til heftet fra 1996 (1) som er...
Mette Haase Moen
22.09.2005
Rees, Margaret Mander, Tonu Sexual health and the menopause 77 s, tab. London: Royal Society of Medicine Press, 2005. Pris GBP 13 ISBN 1-85315-620-5 British Menopause Society utgir hefter med temaer...
Mette Haase Moen
22.01.2013
Med hormonpreparater som i dag er tilgjengelige kan kvinner ta kontroll over sin egen menstruasjonssyklus Kvinnens liv i reproduktiv alder er preget av begivenheter som kan redusere livskvaliteten,...