M.H. Moen svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår studie om utviklingen innen hysterektomi ved St. Olavs hospital i tiden 1989 til 2014 ble initiert i 1999, avsluttet i 2016, og nå i september 2017 publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Det praktiske arbeid med registrering av journaldata ble utført av medisinerstudenter i forbindelse med hovedoppgaven i studiets femte år. Undertegnede har - som universitetsansatt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i hovedstilling og med bistilling ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital - vært veileder og hovedansvarlig for studien. Ansvar for det formelle har utelukkende vært mitt.

  Ved start av studien i 1999 ble regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kontaktet, og det ble konkluderte med at det var en kvalitetsstudie som ikke formelt trengte godkjenning fra REK. Det var den gangen ikke etablert faste rutiner i forhold til personvern. Kvinneklinikken godkjente at studien kunne gjennomføres. For hver student som deltok i arbeidet, ble det skrevet protokoll som ble godkjent av fakultetet, og før studenten fikk adgang til journaldata ble det underskrevet en taushetserklæring til kvinneklinikken.

  Vi er helt enige i kommentarene fra Inger H. Bleskestad og Geir Sverre Braut om at de formelle krav til håndtering av taushetsbelagte data dessverre ikke har vært oppfylt for denne studien. Studien har pågått over mange år hvor kravene til personvern er skjerpet. Vi har forsømt å få godkjent studien ut fra de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Det beklager vi på det sterkeste.

  Undertegnede er på vei ut av faget og har stort sett tatt avskjed med forskning. De unge forfattere/medforfattere er på vei inn i faget og har tatt lærdom av vår forsømmelse. De har lært viktigheten av at det formelle er i orden, og at man ved studier som strekker seg over lang tid fortløpende bør sjekke om dagens krav er oppfylt. Det er som kjent av sine feil man lærer mest.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media