Merete Kile Holtermann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Kile Holtermann

Merete Kile Holtermann
26.06.2017
Tidsskriftet har fått ny papirdesign. Men trenger vi egentlig tidsskrifter på papir lenger? Foto: Einar Nilsen Aldri har det vært publisert så mange vitenskapelige artikler som nå — omkring 2,5...
Merete Kile Holtermann
26.06.2017
The Journal of the Norwegian Medical Association has a new print design. But do we really need print journals any longer? Photo: Einar Nilsen Never before have so many scientific articles been...
Merete Kile Holtermann
06.08.2013
Parasitten Cryptosporidium er en av de vanligste årsakene til moderat til alvorlig diaré hos barn i utviklingsland, ifølge en ny studie. Science Photo Library/NTB scanpix Hvert år dør over 700 000...
Merete Kile Holtermann
03.09.2013
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1441 I Tidsskriftet nr. 14/2013 på s. 1441 første avsnitt linje 12 skal det stå «enterotoksigen E. coli » istedenfor «enteropatogen E. coli ». Vi beklager feilen, den...
Merete Kile Holtermann
15.05.2012
Hjertestans i forbindelse med langdistanseløp er vanligst blant middelaldrende menn. Hypertrofisk kardiomyopati er ofte en medvirkende årsak. Det har vært en sterk økning av deltakere i maraton og...
Merete Kile Holtermann
29.05.2012
Røyking i svangerskapet er forbundet med prematur fødsel og lav fødselsvekt. Gir bruk av nikotinplaster hos gravide økt sannsynlighet for røykeslutt? Gjengitt med tillatelse fra New England Journal...
Merete Kile Holtermann
07.02.2012
Det er økt risiko for hypertensjon hos kvinner som hadde preeklampsi i svangerskapet, ifølge en ny avhandling. Alice Beathe Andersgaard. Foto Helse Sør-Øst Preeklampsi, eklampsi og kvinner som dør i...
Merete Kile Holtermann
12.06.2012
Fjerning av adenomatøse polypper ved koloskopi reduserer risikoen for å dø av kolorektalkreft, viser en ny studie. Gjengitt med tillatelse fra The New England Journal of Medicine ( 1 ) Pasienter ble...
Merete Kile Holtermann
06.03.2012
Den populasjonsbaserte metoden eSnurra beregner termin mer nøyaktig enn eldre metoder. Inger Økland. Foto Svein Lunde, Stavanger universitetssjukehus Sikker fastsettelse av fødselstermin er et av...
Merete Kile Holtermann
27.03.2012
Molekylære mekanismer spiller en sentral rolle ved terapisvikt og resistens mot cellegift i behandling av glioblastoma multiforme. Foto Svein Lunde, Kommunikasjonsavdelingen, Stavanger...
Merete Kile Holtermann
06.03.2012
Langt flere fødsler i Kina skjer nå i sykehus. Spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert. Siden 2000 har kinesiske myndigheter oppfordret kvinner til å føde i sykehus eller andre fødeinstitusjoner,...
Merete Kile Holtermann
21.08.2012
Hos barn unnfanget etter assistert befruktning er det høyere risiko for medfødte misdannelser. Årsaken til dette kan være risikofaktorer hos moren. Illustrasjonsfoto Sciencephoto/NTB scanpix Risikoen...
Merete Kile Holtermann
21.08.2012
Resistensutvikling er et problem ved malariabehandling og gjør medikamentvalget vanskelig flere steder i verden. I en randomisert studie har forskere undersøkt om kombinasjonspreparatet pyronaridine-...
Merete Kile Holtermann
07.08.2012
En ny studie fra USA viser at type 2-diabetes hos barn og unge er vanskelig å behandle. Det gjør forebygging viktigere enn noensinne. Gjengitt med tillatelse fra New England Journal of Medicine ( 1...
Merete Kile Holtermann
02.10.2012
Antistoff mot kaliumkanaler er påvist hos mange pasienter med multippel sklerose. Gjengitt med tillatelse fra New England Journal of Medicine ( 1 ) Mye tyder på at multippel sklerose er en autoimmun...
Merete Kile Holtermann
26.06.2012
Registerdata kan ikke gi sikre svar på om perkutan koronar intervensjon er bedre enn bypassoperasjon ved koronar hjertesykdom. Illustrasjonsfoto thinkstockphoto I en amerikansk studie ble data fra to...
Merete Holtermann
04.09.2012
Prevensjonssvikt er i mange tilfeller årsaken til uplanlagte graviditeter. En ny studie tyder på at intrauterin prevensjon og gestagenimplantat gir bedre beskyttelse mot graviditet enn p-pille, p-...
Merete Kile Holtermann
17.04.2012
Røyking blant kvinner er assosiert med økt risiko for subaraknoidalblødning. Overvekt derimot, ser ut til å kunne være en beskyttende faktor. Marie Søfteland Sandvei. Foto privat Marie Søfteland...
Merete Kile Holtermann
17.04.2012
Interleukin-2 i lave doser øker antall regulatoriske T-celler. Dette kan ha betydning for pasienter med kronisk transplantat-mot-vert-sykdom. Illustrasjonsfoto Thinkstock Dysfunksjon av regulatoriske...
Merete Kile Holtermann
17.04.2012
Vekttap fører til endringer i nivået av flere appetitt- og vektregulerende hormoner. Endringene vedvarer i minst ett år. Illustrasjonsfoto Istockphoto I en ny prospektiv studie har forskere undersøkt...