Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: m.risopatron.berg@gmail.com

Kirurgisk avdeling

Sykehuset Innlandet, Hamar

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, design, datainnsamling, analyse, tolkning, litteraturgjennomgang, utarbeiding av manus og godkjenning av innsendte versjon.

Matilde Risopatron Berg er lege og doktorgradsstipendiat. Hun har de siste tre årene jobbet med forskning på sfinkterskader og sfinkterplastikk.

Artikler av Matilde Risopatron Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media