Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg, Ylva Sahlin
29.01.2020
It should be possible to improve follow-up of this patient group, for example by routinely assessing the degree of anal incontinence with the aid of St. Mark’s scoring six months after the...
Matilde Risopatron Berg, Ylva Sahlin
20.01.2020
Vaginal fødsel er oftest det beste alternativet for både mor og barn og forløper som regel uten alvorlige komplikasjoner. En del kvinner får imidlertid rifter i perineum under vaginal fødsel. Skadens...
Matilde Risopatron Berg
08.01.2018
Fysisk aktivitet reduserer risikoen for død og alvorlig hjerte- og karsykdom også når aktiviteten er knyttet til arbeid. Dette er uavhengig av landets inntektsnivå. Illustrasjonsfoto: Sipausa/Pacific...
Matilde Risopatron Berg
28.11.2017
Bare halvparten av alle aborter i verden utføres av kvalifisert personell og med bruk av anbefalte metoder. De minst trygge abortene utføres i lavinntektsland og i land der abort er forbudt...
Matilde Risopatron Berg
16.10.2017
Forekomsten av blindhet og alvorlig svekket syn på verdensbasis har gått betydelig ned de siste tiårene, men antallet eldre med presbyopi øker. To blinde studenter leser Braille ved en skole i...
Matilde Risopatron Berg
04.09.2017
Kan rehabilitering etter hjerneslag skje i hjemmet med støtte fra et familiemedlem? Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix  I de fleste lav- og mellominntektsland er tilgang til profesjonell...
Matilde Risopatron Berg
26.06.2017
Det er store forskjeller i hjertesviktdødelighet i de ulike verdensdelene. Foto: Science Photo Library Hjertesvikt er en sykdom med høy dødelighet og store samfunnsmessige kostnader. I en prospektiv...
Matilde Risopatron Berg
23.05.2017
Screening av latinamerikanske innvandrere i Europa er kostnadseffektivt, viser en ny analyse. Trypanosoma cruzi. Illustrasjon: Science Photo Library Chagas’ sykdom skyldes parasitten Trypanosoma...
Matilde Risopatron Berg
30.03.2017
Andelen av gravide kvinner som drikker under svangerskapet, varierer mye fra land til land. Dette gjenspeiler seg i forekomsten av føtalt alkoholsyndrom. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Kvinners...
Matilde Risopatron Berg
07.03.2017
Dødeligheten av malaria i Afrika er blitt mer enn halvert de siste 15 årene, men sykdommen tar fortsatt livet av mange mennesker. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Dødsfall som følge av...
Matilde Risopatron Berg
02.02.2017
I Malaysia er tvungen avrusning ved opioidavhengighet vanlig, men effekten er dårlig sammenliknet med frivillig behandling med metadon. Illustrasjonsfoto: Michael Reynolds/EPA/NTB scanpix Malaysia er...
Matilde Risopatron Berg
10.01.2017
Oksygentilskudd på fast basis til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom og moderat redusert oksygenmetning gir verken bedre prognose, helsetilstand eller livskvalitet. Det viser en ny studie...
Matilde Risopatron Berg
10.01.2017
Diabetes er vanlig i Mexico, blodsukkerkontrollen er dårlig og prognosen mye dårligere enn i høyinntekstland. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Mexico er et av landene i verden med høyest forekomst av...
Matilde Risopatron Berg
06.12.2016
I store deler av verden er inntaket av frukt og grønnsaker lavere enn anbefalt. I lavinntektsland utgjør kostnaden for «fem om dagen» over halve inntekten til en husholdning. Det viser en ny studie...
Matilde Risopatron Berg
06.12.2016
Screening av innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose bidrar til å holde antall sykdomstilfeller lavt i mange land. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Thinkstock I en kohort på...
Matilde Risopatron Berg
08.11.2016
Regelmessig oppfølging ved lokal prostatakreft gir ikke høyere mortalitet enn prostatektomi eller stråleterapi. Og ifølge en ny studie er det færre bivirkninger. Kreftceller i prostata fremstilt ved...
Matilde Risopatron Berg
25.10.2016
Sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon og mikrokefali er bekreftet i en kasus-kontroll-studie i Brasil. Er fødselsregistrene i Europa gode nok til at en økning i forekomsten av mikrokefali ville...
Matilde Risopatron Berg
11.10.2016
Måling av C-reaktivt protein i allmennpraksis kan få ned bruken antibiotika ved luftveisinfeksjon. Det viser en studie fra Vietnam. Digital illustrasjon av C-reaktivt protein. Foto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
11.10.2016
Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved søvnapné hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom forebygger ikke død av kardiovaskulær årsak eller nye episoder med alvorlig hjerte- og...
Matilde Risopatron Berg
11.10.2016
Bruk av paracetamol hos barn med astma gir ikke flere episoder med forverring enn bruk av ibuprofen. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library I en studie som nylig er publisert i...