Færre blinde, men flere med nedsatt syn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av blindhet og alvorlig svekket syn på verdensbasis har gått betydelig ned de siste tiårene, men antallet eldre med presbyopi øker.

  To blinde studenter leser Braille ved en skole i Makassar, Indonesia. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  To blinde studenter leser Braille ved en skole i Makassar, Indonesia. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Blindhet og nedsatt syn gir redusert livskvalitet og funksjonsevne. Med adekvat behandling kan mange få bedre syn. Basert på 288 befolkningsstudier fra 88 land i ulike regioner er det gjort en metaanalyse for å finne global prevalens av blindhet og nedsatt syn (1).

  Estimert global prevalens av blindhet i 2015 var 0,48 %, dvs. en nedgang fra 0,75 % i 1990. Nedgangen var størst i Nord-Afrika, Midtøsten og Sør-Asia. Imidlertid gikk antallet blinde og mennesker med moderat til alvorlig nedsatt syn kraftig opp i samme tidsperiode, noe som antakelig skyldes befolkningsvekst og økning i andelen eldre. Antall blinde gikk opp fra 30,6 til 36 millioner mennesker, men den aldersspesifikke prevalensen gikk likevel ned med 36,7 %.

  Flere enn 200 millioner mennesker har moderat til alvorlig nedsatt syn, og om lag 1,1 milliard mennesker har ukorrigert aldersbetinget langsynthet, presbyopi. Presbyopi rammer i hovedsak de over 40 år og gir vansker med å se klart på nært hold. Prevalensen i høyinntektsland var 0,5 % eller lavere blant dem over 50 år, versus over 4 % i Afrika sør for Sahara. Nær to tredeler av verdens blinde bor i Asia, og prevalensen for moderat til alvorlig nedsatt syn er høyest i Sørøst-Asia, Sør-Asia, Afrika og Midtøsten. De fleste med moderat til alvorlig nedsatt syn og blinde er over 50 år.

  Tallene viser at innsatsen for å behandle presbyopi og annen synssvekkelse må styrkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media