Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg
21.06.2016
Høy kroppsmasseindeks som ung gir økt risiko for tidlig død av kardiovaskulær sykdom. Dette viser en studie fra Israel. Illustrasjonsfoto: AGE/scanpix I en nylig publisert studie ble data om høyde,...
Matilde Risopatron Berg
24.05.2016
Resistens mot de mest brukte legemidlene mot urinveisinfeksjoner hos barn er svært utbredt. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I en systematisk gjennomgang og...
Matilde Risopatron Berg
26.11.2013
Barn som blir født prematurt og med svært lav fødselsvekt har nedsatte motoriske ferdigheter som voksne. Førsteforfatter Ingrid Marie Husby (til høyre) og...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Måling av nervefibrenes tetthet i hornhinnen kan være til hjelp ved diagnostikk av alvorlige øyesykdommer. I en ny studie presenteres normalverdier for nervefibertettheten...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Langtidsoppfølging etter strålebehandling for endometriekreft viser økt hyppighet av sekundære kreftformer og ingen gevinst i overlevelse. Sisteforfatter Kristina Lindemann...
Matilde Risopatron Berg
12.11.2013
Økt samarbeid over landegrensene kan gi bedre kirurgi, særlig i fattige land, og kan gjøre det mulig å etablere større studier. Fra venstre mot høyre: Anders Bergenfelz (Sverige), Derek Alderson (...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Selv pasienter med moderat kronisk obstruktiv lungesykdom og normalt lungearterietrykk har patologiske forandringer i høyre ventrikkel. Kardiologene Janne Mykland og Kjetil Steine og lungelege...
Matilde Risopatron Berg
12.11.2013
Å implantere aortaklaffer via kateter er trygg og effektiv behandling ved alvorlig aortastenose også hos dem over 90 år. Illustrasjonsfoto NTB scanpix Aortastenose hos pasienter over 90 år behandles...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Langvarig bruk av perorale prevensjonsmidler blant kvinner i Korea er assosiert med høyt blodtrykk. Foto: Sciencephoto/NTB scanpix Det viser en stor tverrsnittsstudie fra Korea der forholdet mellom...
Matilde Risopatron Berg
26.11.2013
Preeklampsi er en vanlig svangerskapskomplikasjon. Det kan føre til veksthemming hos fosteret og prematur fødsel. I en norsk studie har man undersøkt om preeklampsi gir ø...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Premature barn med pustebesvær blir som regel behandlet med nasalt kontinuerlig positivt luftveistrykk. En norsk studie tyder på at nasal høyluftstrømskanyle er like...
Matilde Risopatron Berg
25.11.2014
Myopi er utbredt hos barn i Kina, men få bruker briller. En ny studie viser effekt av å forsyne elevene med gratis briller via skolen. Illustrasjonsfoto: Pixtal/NTB scanpix I en randomisert,...
Matilde Risopatron Berg
11.03.2014
Veiledet trening kan utsette behovet for hofteprotese hos pasienter med artrose. Dette viser en ny norsk studie. Lars Nordsletten, Ida Svege og May Arna Risberg. Foto: Privat Pasienter med...
Matilde Risopatron Berg
01.07.2014
Forekomsten av alvorlige senkomplikasjoner som hjerteinfarkt og slag har gått ned blant amerikanske diabetikere. Dette viser en nylig publisert studie. I løpet av perioden 1990 – 2010 tredoblet...
Matilde Risopatron Berg
11.03.2014
Komplikasjonsrisikoen ved tvillingfødsel er høyere enn der det bare er ett barn, men risikoen ved planlagt keisersnitt er ikke større enn risikoen ved vaginal fødsel. I en multisenterstudie med...
Matilde Risopatron Berg
01.07.2014
Overvekt og fedme er utbredt blant barn og unge i latinamerikanske land, til tross for at underernæring eksisterer i de samme områdene. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix I en systematisk...
Matilde Risopatron Berg
11.03.2014
Mange indonesiske barn som har vært eksponert for tuberkulosesmitte, blir ikke fulgt opp i henhold til gjeldende anbefalinger. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Verdens...
Matilde Risopatron Berg
28.10.2014
Det er en sammenheng mellom økt antall helsearbeidere og redusert barnedødelighet i Mosambik. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I en longitudinell studie er...
Matilde Risopatron Berg
25.03.2014
Behandling av visceral leishmaniasis med singeldose liposomalt amfotericin B var gjennomførbart på et ruralt sykehus i Bangladesh, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB...
Matilde Risopatron Berg
14.10.2014
Vaksinering av unge jenter mot humant papillom-virus (HPV) kan redde mange liv, men det er minst vaksinering der det trengs mest, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I...