Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg
23.08.2016
En stor studie viser at urbefolkninger over hele verden kommer mye dårligere ut enn andre på flere mål på helse. Masaier gjør sin tradisjonelle dans for turistene. Masai Mara nasjonalpark, Kenya...
Matilde Risopatron Berg
21.06.2016
Høy kroppsmasseindeks som ung gir økt risiko for tidlig død av kardiovaskulær sykdom. Dette viser en studie fra Israel. Illustrasjonsfoto: AGE/scanpix I en nylig publisert studie ble data om høyde,...
Matilde Risopatron Berg
24.05.2016
Resistens mot de mest brukte legemidlene mot urinveisinfeksjoner hos barn er svært utbredt. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I en systematisk gjennomgang og...
Matilde Risopatron Berg
12.11.2013
Økt samarbeid over landegrensene kan gi bedre kirurgi, særlig i fattige land, og kan gjøre det mulig å etablere større studier. Fra venstre mot høyre: Anders Bergenfelz (Sverige), Derek Alderson (...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Selv pasienter med moderat kronisk obstruktiv lungesykdom og normalt lungearterietrykk har patologiske forandringer i høyre ventrikkel. Kardiologene Janne Mykland og Kjetil Steine og lungelege...
Matilde Risopatron Berg
12.11.2013
Å implantere aortaklaffer via kateter er trygg og effektiv behandling ved alvorlig aortastenose også hos dem over 90 år. Illustrasjonsfoto NTB scanpix Aortastenose hos pasienter over 90 år behandles...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Langvarig bruk av perorale prevensjonsmidler blant kvinner i Korea er assosiert med høyt blodtrykk. Foto: Sciencephoto/NTB scanpix Det viser en stor tverrsnittsstudie fra Korea der forholdet mellom...
Matilde Risopatron Berg
26.11.2013
Preeklampsi er en vanlig svangerskapskomplikasjon. Det kan føre til veksthemming hos fosteret og prematur fødsel. I en norsk studie har man undersøkt om preeklampsi gir ø...
Matilde Risopatron Berg
26.11.2013
Barn som blir født prematurt og med svært lav fødselsvekt har nedsatte motoriske ferdigheter som voksne. Førsteforfatter Ingrid Marie Husby (til høyre) og...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Måling av nervefibrenes tetthet i hornhinnen kan være til hjelp ved diagnostikk av alvorlige øyesykdommer. I en ny studie presenteres normalverdier for nervefibertettheten...
Matilde Risopatron Berg
10.12.2013
Langtidsoppfølging etter strålebehandling for endometriekreft viser økt hyppighet av sekundære kreftformer og ingen gevinst i overlevelse. Sisteforfatter Kristina Lindemann...
Matilde Risopatron Berg
28.01.2014
Økt bruttonasjonalprodukt og økt utdanningsnivå hos kvinner er assosiert med redusert dødelighet blant barn under fem år, ifølge en verdensomspennende longitudinell studie. Foto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
05.08.2014
Dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt utbredt i mange land, men årsaker og forekomst varierer mellom ulike regioner. Illustrasjonsfoto: Behrouz Mehri/NTB scanpix I en...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
De som får utført estetisk plastisk kirurgi i ansiktet, oppfattes av andre som yngre etter inngrepet, men ikke som mer attraktive. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto Ønsket om å se yngre og mer...
Matilde Risopatron Berg
17.06.2014
Bruken av bredspektret antibiotika er høy i flere østeuropeiske land. I tillegg er intravenøs administrasjon av antibiotika mer utbredt enn i nordeuropeiske land. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Seks gener som disponerer for utvikling av primært Sjögrens syndrom er nylig oppdaget gjennom en stor internasjonal studie. Johan G. Brun og Roland Jonsson fra Bergen og Roald Omdal fra...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Overlevelsen etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme er bedre hos pasienter som er behandlet på sykehus med høyt behandlingsvolum, viser en ny studie fra England og USA. Dødelighet og behandling...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Det utføres fortsatt for få keisersnitt i en rekke land, særlig i de aller fattigste befolkningsgruppene. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Ifølge WHO bør keisersnittsratene ligge på mellom 2  % og 15...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Kirurgi oppfattes ofte som dyrt og vanskelig å øke tilgangen til i ressurssvake land. I en systematisk oversiktsartikkel er kostnadseffektivitet ved ulike kirurgiske inngrep beregnet...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Premature barn med pustebesvær blir som regel behandlet med nasalt kontinuerlig positivt luftveistrykk. En norsk studie tyder på at nasal høyluftstrømskanyle er like...