Rehabilitering etter hjerneslag i India

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Kan rehabilitering etter hjerneslag skje i hjemmet med støtte fra et familiemedlem?

Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix 

I de fleste lav- og mellominntektsland er tilgang til profesjonell rehabilitering av pasienter med hjerneslag svært begrenset. I en randomisert kontrollert studie i India er det undersøkt om slagpasienter i større grad overlever og blir selvhjulpne ved at familiemedlemmer hjelper til med rehabiliteringstiltak hjemme (1).

1 250 voksne pasienter med hjerneslag var inkludert i studien. Slagpasienter som ble vurdert til å ha liten sjanse til å overleve, ble ekskludert. Om lag halvparten av pasientene ble randomisert til rehabiliteringsprogram i hjemmet med støtte av et familiemedlem – i tillegg til standardbehandling. Den andre halvparten ble randomisert til kun standardbehandling.

Rehabiliteringsprogrammet besto av treningsøvelser for å bevare god bevegelighet i ledd og for å klare daglige aktiviteter, slik som påkledning, stell og spising. Opplæringen foregikk én time daglig i tre dager på sykehuset, med oppfølgingsbesøk i hjemmet inntil seks ganger for videre veiledning. Øvelsene skulle utføres med støtte fra et bestemt familiemedlem daglig i opptil to måneder.

Et halvt år etter utskrivning fra sykehus ble det ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom de to gruppene. I intervensjonsgruppen var 12 % av pasientene døde, mot 14 % i kontrollgruppen. Rundt en tredel av pasientene i begge gruppene var fortsatt avhengig av hjelp til daglige gjøremål og aktiviteter. Det var heller ingen forskjell i andelen som ble reinnlagt på sykehus.

Studien tyder på at det ikke gir noen helsegevinst å flytte rehabiliteringsoppgaver over til pasienters pårørende, men heller ikke dårligere resultater enn standardbehandlingen i India. Forfatterne etterlyser bedre tilgang til rehabilitering utført av helsepersonell utenfor sykehus.

Anbefalte artikler