Matias Nissen-Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matias Nissen-Meyer

Matias Nissen-Meyer
29.03.2007
Betydningen av å bygge nettverk var blant temaene da regionsutvalgenes oppgaver og funksjon nå og i tiden fremover ble drøftet på fellesmøte mellom regionsutvalgene i februar. Sigrun Solberg (vest),...
Matias Nissen-Meyer
15.05.2008
Alle grupper av befolkningen skal få tilbud om likeverdige helsetjenester, uavhengig av deres kulturbakgrunn, tro og tilhørighet. Dette er hovedbudskapet i Legeforeningens statusrapport om...
Matias Nissen-Meyer
20.11.2008
Legeforeningen har vært på seks høringer i Stortinget i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett. Helse- og omsorgskomiteen har avholdt høringer fordelt på følgende noe ulikeartede...
Matias Nissen-Meyer
17.04.2008
Et utvalg har nylig avgitt rapport om fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Legeforeningen mener det fortsatt er behov for å utvide kunnskapsgrunnlaget før nytt inntektssystem kan...
Matias Nissen-Meyer
15.05.2008
Legeforeningen ønsker å sette søkelyset på fagligheten i de tjenester som ytes, eller bør kunne ytes, på et lokalsykehusnivå innen psykisk helsevern. Målet må være at pasienter med behov for hjelp...
Matias Nissen-Meyer
14.12.2006
– Et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsendelse fra utlandet bør sterkt vurderes. Det skriver legeforeningen i et høringssvar på en rapport fra Helse- og...