Kan biokjemiske markører for beinomsetning anbefales som diagnostisk og prognostisk verktøy ved osteoporose?

Midtby M, Magnus JH Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Markører for beinomsetning har potensiell klinisk nytteverdi spesielt ved osteoporose, men også ved reumatiske sykdommer, metabolske beinsykdommer og skjelettmetastaser. Markørene måles i serum eller urin og gir et mål på beinsyntese eller -resorpsjon. Kunnskap om markørenes analytiske og biologiske variasjon, sensitivitet og spesifisitet er nødvendig for å kunne gjøre bruk av analysene. Artikkelen gir en oversikt over de ulike nye markører for beinomsetning; osteokalsin, beinspesifikk alkalisk fosfatase, prokollagenpeptider, pyridinoliner og telopeptidbundne pyridinoliner, og vurderer disse opp mot hverandre så langt det er mulig. Beinmarkørene har en ubestridt rolle i forskning omkring beinomsetning og osteoporoseutvikling og i terapistudier, mens rutinemessig klinisk bruk fremdeles er omstridt. Med utgangspunkt i litteraturen diskuteres konsekvensene dersom man i dag tar testene i bruk som et diagnostikum for osteoporose, som prognostisk faktor i forhold til beintap eller frakturer eller ved monitorering av terapieffekt.

Anbefalte artikler