Kan biokjemiske markører for beinomsetning anbefales som diagnostisk og prognostisk verktøy ved osteoporose?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Markører for beinomsetning har potensiell klinisk nytteverdi spesielt ved osteoporose, men også ved reumatiskesykdommer, metabolske beinsykdommer og skjelettmetastaser. Markørene måles i serum eller urin og gir et mål påbeinsyntese eller -resorpsjon. Kunnskap om markørenes analytiske og biologiske variasjon, sensitivitet og spesifisiteter nødvendig for å kunne gjøre bruk av analysene. Artikkelen gir en oversikt over de ulike nye markører forbeinomsetning; osteokalsin, beinspesifikk alkalisk fosfatase, prokollagenpeptider, pyridinoliner og telopeptidbundnepyridinoliner, og vurderer disse opp mot hverandre så langt det er mulig. Beinmarkørene har en ubestridt rolle iforskning omkring beinomsetning og osteoporoseutvikling og i terapistudier, mens rutinemessig klinisk bruk fremdeles eromstridt. Med utgangspunkt i litteraturen diskuteres konsekvensene dersom man i dag tar testene i bruk som etdiagnostikum for osteoporose, som prognostisk faktor i forhold til beintap eller frakturer eller ved monitorering avterapieffekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media