Østrogenbehandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sannsynlige positive effekter av postmenopausal hormonsubstitusjon på flere organsystemer har gitt slik behandlingutvidet indikasjonsområde. Mulige bivirkninger ved langtidsbruk og ulike ideologiske syn skaper imidlertid usikkerhetog diskusjon blant helsepersonell, i mediene og i befolkningen generelt. For å undersøke norske kvinners kunnskaper,holdninger og villighet til å bruke østrogen, ble et randomisert utvalg bestående av 737 norske kvinner i alderen 16-79år intervjuet i 1994 som del av Statistisk sentralbyrås månedlige Omnibus.

  En av tre kvinner hadde fått informasjon om østrogen de siste par år og hovedkildene var ukeblader og lege. Andelenkvinner som gav riktig svar på kunnskapsspørsmålene varierte fra 36% til 47%. De som hadde fått informasjon fra lege,hadde i større grad korrekt kunnskap, positive holdninger og var mer villig til å bruke østrogen. Kvinner med høyutdanning var minst villig til å bruke østrogen, men hadde fått mest informasjon og hadde best kunnskap. Det laveinformasjonsnivået, den begrensede kunnskapen og de ambivalente holdninger til substitusjonsbehandling generelt i denkvinnelige befolkning er en stor utfordring for landets helsepersonell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media