Østrogenbehandling

Søgaard AJ, Berntsen GKR, Magnus JH, Tollan A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sannsynlige positive effekter av postmenopausal hormonsubstitusjon på flere organsystemer har gitt slik behandling utvidet indikasjonsområde. Mulige bivirkninger ved langtidsbruk og ulike ideologiske syn skaper imidlertid usikkerhet og diskusjon blant helsepersonell, i mediene og i befolkningen generelt. For å undersøke norske kvinners kunnskaper, holdninger og villighet til å bruke østrogen, ble et randomisert utvalg bestående av 737 norske kvinner i alderen 16-79 år intervjuet i 1994 som del av Statistisk sentralbyrås månedlige Omnibus.

En av tre kvinner hadde fått informasjon om østrogen de siste par år og hovedkildene var ukeblader og lege. Andelen kvinner som gav riktig svar på kunnskapsspørsmålene varierte fra 36% til 47%. De som hadde fått informasjon fra lege, hadde i større grad korrekt kunnskap, positive holdninger og var mer villig til å bruke østrogen. Kvinner med høy utdanning var minst villig til å bruke østrogen, men hadde fått mest informasjon og hadde best kunnskap. Det lave informasjonsnivået, den begrensede kunnskapen og de ambivalente holdninger til substitusjonsbehandling generelt i den kvinnelige befolkning er en stor utfordring for landets helsepersonell.

Anbefalte artikler