Osteoporose

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kunnskap og holdninger i den norske befolkning

  Sammendrag

  I 1994 ble et randomisert utvalg (N 5 1514) av den norske befolkning (16-79 år) intervjuet vedrørende kunnskaper om ogholdninger til osteoporose. Omtrent 85% svarte korrekt at osteoporose kan forebygges, men kun 57% visste at tilstandenikke kan helbredes. For å forebygge beinskjørhet, var 2/3 av kvinnene positive til å brukehormonsubstitusjonsbehandling, mens over 80%, i første rekke de eldste, kunne tenke seg å gå hyppige spaserturer. Tiltross for relativt god kunnskap om osteoporose i befolkningen, er det påfallende at de eldste, som oftest rammes avsykdommen, vet minst om den. Det bør være en utfordring for alt helsepersonell å informere disse om deforebyggingsmuligheter som finnes, uten å skremme dem til inaktivitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media