Osteoporose

Joakimsen RM, Søgaard AJ, Tollan A, Magnus JH Om forfatterne
Artikkel

Kunnskap og holdninger i den norske befolkning

Sammendrag


I 1994 ble et randomisert utvalg (N 5 1514) av den norske befolkning (16-79 år) intervjuet vedrørende kunnskaper om og holdninger til osteoporose. Omtrent 85% svarte korrekt at osteoporose kan forebygges, men kun 57% visste at tilstanden ikke kan helbredes. For å forebygge beinskjørhet, var 2/3 av kvinnene positive til å bruke hormonsubstitusjonsbehandling, mens over 80%, i første rekke de eldste, kunne tenke seg å gå hyppige spaserturer. Til tross for relativt god kunnskap om osteoporose i befolkningen, er det påfallende at de eldste, som oftest rammes av sykdommen, vet minst om den. Det bør være en utfordring for alt helsepersonell å informere disse om de forebyggingsmuligheter som finnes, uten å skremme dem til inaktivitet.

Anbefalte artikler