Normal beinremodellering - hva kan gå galt ved osteoporose?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som kontinuerlig forandrer og fornyer seg. Dette skjer ved at spesialiserteceller i beinvevet resorberer og syntetiserer beinmatriks. Beinremodellering er en nødvendig prosess for at skjelettetskal ivareta sin integritet ved at gammelt og skadet beinvev skiftes ut. Aktiv forskning de senere år har gitt nyinnsikt i det fine samspillet mellom de ulike celletypene i beinvevet. Dette har økt vår forståelse av patofysiologienbak osteoporose og andre metabolske beinsykdommer. Artikkelen gir en oppsummering av vår viten omkring beinvevetsnormale cellebiologi og faktorer som deltar i reguleringen. Betydning av denne viten for forståelse av beintap somfører til primær osteoporose, gjennomgås. Kunnskap om beinremodellering er viktig for en korrekt tolking ved måling avbiokjemiske markører eller beintetthet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media