Normal beinremodellering - hva kan gå galt ved osteoporose?

Midtby M, Magnus JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Skjelettet er et metabolsk aktivt organ som kontinuerlig forandrer og fornyer seg. Dette skjer ved at spesialiserte celler i beinvevet resorberer og syntetiserer beinmatriks. Beinremodellering er en nødvendig prosess for at skjelettet skal ivareta sin integritet ved at gammelt og skadet beinvev skiftes ut. Aktiv forskning de senere år har gitt ny innsikt i det fine samspillet mellom de ulike celletypene i beinvevet. Dette har økt vår forståelse av patofysiologien bak osteoporose og andre metabolske beinsykdommer. Artikkelen gir en oppsummering av vår viten omkring beinvevets normale cellebiologi og faktorer som deltar i reguleringen. Betydning av denne viten for forståelse av beintap som fører til primær osteoporose, gjennomgås. Kunnskap om beinremodellering er viktig for en korrekt tolking ved måling av biokjemiske markører eller beintetthet.

Anbefalte artikler