Magne Rø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Rø

Magne Rø
14.06.2007
Westerhäll, LV Bergroth, A Ekholm, J Rehabiliteringsvetenskap Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdiciplinärt perspektiv. 229 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 251 ISBN 91-44...
Magne Rø
10.12.2000
Fall fra høyde er en hendelse hvor pasienten faller vertikalt fra utgangspunktet. I perioden 1992 – 96 døde ca. 50 personer (43 – 56 personer) årlig i Norge etter fall fra høyde. Dette omfattet både...
Øystein P. Nygaard, Tomm B. Müller, Magne Rø, Kjell Arne Kvistad, Gunnar Leivseth
22.04.2010
Vi leste med interesse Per Holcks redegjørelse for cervikalcolumnas anatomi i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) og ble derfor overrasket over at avsnittet om skader i cervikalcolumna var så lite basert...
Øystein P. Nygaard, Magne Rø, Tor Inge Andersen, John-Anker Zwart
18.11.2010
Nakkesmerter og andre muskel- og skjelettplager er utbredt i befolkningen. Dette er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte tiåret 2000 – 10 som The Bone and Joint Decade ( 1 )...
Magne Rø
03.06.2010
Westerhäll, LV Bergroth, A Ekholm, J Rehabiliteringsvetenskap Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. 2. utg. 248 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 301...
Øystein P. Nygaard, Tor Inge Andersen, Magne Rø, John-Anker Zwart
04.03.2011
Med vår artikkel hadde vi som mål å gi et praktisk hjelpemiddel i håndteringen av pasienter med nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Vi har derfor lagt vekt på den kliniske undersøkelsen og...
Tom Tørhaug, Erik Sigurdsen, Odd Almendingen, Magne Rø
14.10.2014
Einar Karl Einarsen Einar Karl Einarsen døde på fjelltur 10.5. 2014. Turdeltakerne hadde en fantastisk utsikt fra toppen. Einar bestemte seg for å gå en annen vei ned for å ta noen ekstra bilder. Da...