MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Einar Karl Einarsen døde på fjelltur 10.5. 2014. Turdeltakerne hadde en fantastisk utsikt fra toppen. Einar bestemte seg for å gå en annen vei ned for å ta noen ekstra bilder. Da han ikke kom ned, fryktet man det verste. Einar ble funnet liggende i lyngen, uten tegn til skader. Noen av bildene han tok, ble brukt i begravelsen.

  Einar ble født i Andenes 16.7. 1942. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1968 og avla turnustjeneste ved Diakonissehjemmet sykehus, Horten sykehus og i Brønnøy-distriktet. Han ble godkjent allmennpraktiker i 1976, ble spesialist i samfunnsmedisin i 1984 og i allmennmedisin i 1985 og tok en mastergrad i «public health» i Göteborg i 1988. Han ble distriktslege i Brønnøy og så i Sømna. I perioden 1995 – 97 arbeidet han ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Regionsykehuset i Trondheim og fikk sin fjerde spesialitet.

  I 1990 startet han ved rehabiliteringsavdelingen ved Helgelandssykehuset og deltok aktivt i arbeidet med å bygge opp rehabiliteringstilbudet i Nord-Norge. Han var medlem av fagrådet for rehabilitering. Her la han ned en betydelig innsats med regionale planer og oppbygging av spesialistavdelinger. Det rehabiliteringsfaglige spesialistmiljøet i Nord-Norge var beskjedent i starten. Einar var en sentral drivkraft for å samle kollegene og motivere til innsats. Etter tunge faglige diskusjoner dro han ofte frem sitt velbrukte eksemplar av Vett og uvett og lot oss falle til ro med nordnorsk humor.

  Einar var en pioner innen kobling av ressurser på tvers av kommunegrenser. Sømna-sentret som interkommunalt rehabiliteringssenter med utradisjonelle behandlings- og aktivitetstilbud var et mønster til etterfølgelse. Flerbrukstanken var gjennomgående (kino, restaurant/kafé, sykehjem og rehabilitering under samme tak), og overføringsverdien av integrerte rehabiliteringstiltak ble sett i praksis. Samtidig hadde han kommunalpolitiske verv.

  Han var styremedlem og leder i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR). På årsmøtene talte han for Nord-Norges plass i faget og stilte gjerne opp i busserull eller islandsgenser. Han var en tydelig rehabiliteringsdoktor som vektla det helhetlige menneskeverdet.

  Vi er alle dypt takknemlige for alt han fikk utrettet og det omfattende nettverket han organiserte.

  Vi som fikk gleden av å møte og samarbeide med Einar, vil huske ham som en sindig, lojal, systemtenkende og omsorgsfull kollega i det rehabiliteringsmedisinske fagfeltet. Vi deler sorgen med familien og lyser fred over Einar Karl Einarsens minne.

  På vegne av kollegene i feltet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media