Mæhlen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mæhlen J

Fladby T, Mæhlen J
10.03.1999
Sammendrag Alzheimers sykdom karakteriseres ved jevnt økende tap av hukommelse og andre mentale funksjoner. Prevalensen av demens øker fra ca. 10% i aldersgruppen 75-79 år til ca. 20% i aldersgruppen...
Antal E-A, Løberg EM, Wyller VB, Bracht P, Torp SH, Mæhlen J
30.01.1999
Sammendrag Ved infeksjon med Listeria monocytogenes er nekrotiserende betennelse i hjernestammen (rhombencefalitt) en sjelden komplikasjon, som ubehandlet er fatal. Mens listeriose oftest rammer...
Wyller VB, Antal E-A, Bracht P, Løberg EM, Melby K, Mæhlen J
30.01.1999
Sammendrag Bakterien Listeria monocytogenes viser et særpreget intracellulært livsløp, basert på tilpasning til og utnyttelse av normale cellulære mekanismer. En bakterie bindes til celleoverflaten,...
Mæhlen J, Skullerud K
10.12.1997
Stanley Prusiner er tildelt nobelprisen i fysiologi eller medisin for 1997 for oppdagelsen av prioner og deres rolle i patogenesen ved spongiforme encefalopatier, som er en gruppe overførbare fatale...
Mæhlen J, Heger B, Rostrup M
20.05.1997
Sammendrag Miltatrofi og svekket miltfunksjon, hyposplenisme, er en lite påaktet, men ikke sjelden komplikasjon til inflammatorisk tarmsykdom. Vi refererer et tilfelle av fatal pneumokokkinfeksjon...