Hjernestammeinfeksjon med Listeria monocytogenes

Antal E-A, Løberg EM, Wyller VB, Bracht P, Torp SH, Mæhlen J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved infeksjon med Listeria monocytogenes er nekrotiserende betennelse i hjernestammen (rhombencefalitt) en sjelden komplikasjon, som ubehandlet er fatal. Mens listeriose oftest rammer personer med immunsvikt eller malign sykdom, ser det ut til at hjernestammebetennelse også rammer tidligere friske individer. Etter en influensaliknende prodromalfase sees forstyrrelser i hjernenervefunksjoner og alvorlig dysregulering av sirkulasjon og respirasjon. Diagnosen er vanskelig å stille. Tidlig antibiotikabehandling er imidlertid nødvendig for overlevelse uten sekvele.

Vi refererer et tilfelle med fatal utgang. Tilstanden ble oppfattet som serøs meningitt, og antibiotika ble derfor ikke gitt.

Anbefalte artikler