Amyloid- og tau-hypotesene ved degenerativ demens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alzheimers sykdom karakteriseres ved jevnt økende tap av hukommelse og andre mentale funksjoner. Prevalensen av demensøker fra ca. 10% i aldersgruppen 75-79 år til ca. 20% i aldersgruppen 80-84 år. Hos flertallet av disse foreliggerAlzheimers sykdom. Diagnosen er basert på forekomst av senile plakk og neurofibrillær degenerasjon i hjernebarken.Senile plakk består av en amyloid kjerne av ß-protein og en rekke andre proteiner og kan være omgitt av degenererendeneuritter. Det er beskrevet ulike arvelige og ervervede risikofaktorer for sykdommen. Mange av disse risikofaktorenehar vist seg å virke på danningen av ß-protein i hjernevevet. Disse observasjonene gir grunnlaget for den såkalteamyloidhypotesen, som sier at toksiske effekter av ß-protein er årsak til Alzheimers sykdom.

  Frontotemporal demens er den nest vanligste degenerative formen for demens, og kan utgjøre mer enn 10% avdemenstilfellene. En betydelig del av disse skyldes sannsynligvis mutasjoner i genet for tau-proteinet på kromosom17.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media