Listeria monocytogenes - den perfekte parasitt?

Wyller VB, Antal E-A, Bracht P, Løberg EM, Melby K, Mæhlen J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bakterien Listeria monocytogenes viser et særpreget intracellulært livsløp, basert på tilpasning til og utnyttelse av normale cellulære mekanismer. En bakterie bindes til celleoverflaten, induserer sin egen fagocytose, ødelegger fagosommembranen og frigjøres til cytoplasma. Her får den en “komethale” av celleproteinet aktin, hvilket setter bakterien i stand til å bevege seg raskt i cytoplasma. Bakterien sprer seg fra celle til celle ved å skyve cellemembranen ut i et pseudopodium (en utposning), som igjen invaginerer nabocellens membran. Invagineringen med innhold snøres av, den doble membranen ødelegges, og bakterien frigjøres til nabocellens cytoplasma.

I denne artikkelen gis en oversikt over ny viten omkring de molekylærbiologiske mekanismene ved listeriainfeksjon. Det omtales også hvordan dette har gitt økt forståelse av normale cellulære prosesser. Endelig foreslår vi at bakteriens neuroinvasive egenskaper skyldes aktinavhengig intraaksonal transport fra periferien til sentralnervesystemet.

Anbefalte artikler