Listeria monocytogenes - den perfekte parasitt?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bakterien Listeria monocytogenes viser et særpreget intracellulært livsløp, basert på tilpasning til og utnyttelse avnormale cellulære mekanismer. En bakterie bindes til celleoverflaten, induserer sin egen fagocytose, ødeleggerfagosommembranen og frigjøres til cytoplasma. Her får den en "komethale" av celleproteinet aktin, hvilket setterbakterien i stand til å bevege seg raskt i cytoplasma. Bakterien sprer seg fra celle til celle ved å skyvecellemembranen ut i et pseudopodium (en utposning), som igjen invaginerer nabocellens membran. Invagineringen medinnhold snøres av, den doble membranen ødelegges, og bakterien frigjøres til nabocellens cytoplasma.

  I denne artikkelen gis en oversikt over ny viten omkring de molekylærbiologiske mekanismene ved listeriainfeksjon.Det omtales også hvordan dette har gitt økt forståelse av normale cellulære prosesser. Endelig foreslår vi atbakteriens neuroinvasive egenskaper skyldes aktinavhengig intraaksonal transport fra periferien tilsentralnervesystemet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media