Lise Berit Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Berit Johannessen

Arnfinn Engeset, May-Brith Mandt, May-Brith Mandt, Lise Berit Johannessen
10.10.2002
Odd Monstad Tidligere overlege i radiologi Odd Monstad døde brått 21.7. 2002, nær 86 år gammel. Han var høyt aktet og avholdt av pasienter og kolleger. Odd Monstad var...
Lise Berit Johannessen
10.11.2002
Oppfølgingen av A2-avtalen med NAVO-Helse Sentralstyret har avholdt ekstraordinært møte der forhandlingssituasjonen, foreningens forhandlingsstrategi, herunder informasjonsstrategi og -håndtering,...
Lise Berit Johannessen
20.03.2001
Dette kommer frem i brosjyre som skal sendes alle landets allmennpraktiserende leger. Brosjyren er et resultat av et informasjonsopplegg iverksatt av Senter for medisinsk metodevurdering for å hindre...
Lise Berit Johannessen, Stine Bjerkestrand Nesje
20.11.2001
Det er leger i to av de seks styrene: Bjørn Martin Aasen og Rigmor Austgulen sitter i styret ved Regionsykehuset i Trondheim og Marit Bjartveit Krüger i foretaket for Psykisk Helsevern og Sosiale...
Lise Berit Johannessen
30.11.2001
– Økende forståelse av det nevrobiologiske grunnlaget for bevissthet, tanker, følelser og atferd, gir grunnlag for ny innsikt i sykdomsmekanismer, og bør gi forbedret pasientinformasjon og behandling...