Leira HL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leira HL

Leira HL
10.01.1999
Kva slag helseopplysningar kan ein lege gi til eit forsikringsselskap når ein pasient vil teikne forsikring eller når pasienten har vorte skada og krev erstatning? Kva slag opplysningar har...
Leira HL
30.06.1998
Offentlig statistikk fanger bare opp en liten del av all arbeidsbetinget sykdom. I en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet anslår bedriftshelsetjenesten ved SAS, på grunnlag av egne registreringer...
Leira HL
20.08.1997
I 1993 ble spesialiteten yrkesmedisin samordnet med bedriftslege Dnlf til den nye spesialiteten arbeidsmedisin (1). Gjennom en omfattende kurs- og veiledningsvirksomhet har over 150 kolleger senere...
Hilt B, Leira HL, Hjelde H, Sundstrøm S, Brynildsen E
20.01.1997
Sammendrag Det er gode holdepunkter for at om lag 20% av all lungekreft blant menn kan tilskrives påvirkninger i arbeid. I perioden 1991-93 ble 161 (4,6%) av totalt 3 510 insidente tilfeller av...
Bratt U, Leira HL
20.01.1997
Sammendrag Lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge i hvilken grad personer med yrkesskade hadde kunnskap om og hadde fått erstatning etter den nye...