Hyppighet og legers registrering av antatt arbeidsbetinget lungekreft i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er gode holdepunkter for at om lag 20% av all lungekreft blant menn kan tilskrives påvirkninger i arbeid. Iperioden 1991-93 ble 161 (4,6%) av totalt 3 510 insidente tilfeller av lungekreft blant norske menn meldt av norskeleger som antatt arbeidsbetinget. Andelen meldte tilfeller varierte mellom helseregionene fra 0,7 til 6,7%. Melding avyrkessykdom kan for pasienten medføre rettigheter i forhold til folketrygden og yrkesskadeforsikringen. De vanligsteoppgitte årsakene til de 161 tilfellene av antatt arbeidsbetinget lungekreft i den aktuelle perioden var tidligereasbeststøveksponering, eksponering for nikkeloksider og eksponering for kvartsholdig steinstøv. De vanligste yrkene somvar oppgitt på det tidspunktet da man antok at den kreftfremkallende eksponeringen fant sted, var maskinist/motormann,industriarbeider i metallurgisk og kjemisk industri, mekaniker og metallarbeider (platearbeider, sveiser mv.).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media