Laake K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Laake K

Thommessen B, Laake K, Bautz-Holter E
30.10.1997
Sammendrag Mer enn to av tre slagpasienter er over 70 år. Til tross for dette mangler man fortsatt kunnskap om hvordan det går med de eldste slagpasientene. Vi har studert forløpet for 171...
Thommessen B, Laake K
30.10.1997
Sammendrag Ginseng har vært brukt i Østen i flere tusen år, og i den senere tid har forbruket økt betydelig også i den vestlige verden. I kinesisk medisin er ginseng bl.a. blitt brukt til å stimulere...
Øksengård AR, Brækhus A, Engedal K, Laake K
20.10.1997
Sammendrag I september 1990 ble det åpnet en ny poliklinikk ved Ullevål sykehus; Hukommelsesklinikken. Hovedformålet var å etablere et enkelt, standardisert og lite tidkrevende opplegg for...
Laake K, Jakaityte J
10.10.1997
Sammendrag Artikkelen er en analyse av demografiske forhold i den eldre befolkningen frem til 2020 med Norges offisielle statistikk som datagrunnlag. Det mest markerte trekk i utviklingen av...
Årsland D, Laake K
30.09.1996
Sammendrag I artikkelen gjennomgår vi bakgrunnen for behandling med acetylkolinesterasehemmeren takrin ved Alzheimers sykdom, og kliniske forsøk med takrin blir drøftet kritisk. Resultatene viser at...