Bør pasienter med Alzheimers sykdom behandles med takrin?

Årsland D, Laake K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I artikkelen gjennomgår vi bakgrunnen for behandling med acetylkolinesterasehemmeren takrin ved Alzheimers sykdom, og kliniske forsøk med takrin blir drøftet kritisk. Resultatene viser at takrin har en gunstig effekt, og forfatterne konkluderer med at takrin bedrer kognisjon og funksjon hos 20-40% av pasienter med Alzheimers sykdom. En stor del av pasientene tolererer imidlertid ikke den anbefalte maksimaldose, mest på grunn av hepatotoksisitet med stigning i serumtransaminasekonsentrasjonen. Denne er reversibel og asymptomatisk. Fordeler og ulemper ved takrinbehandling blir diskutert, og forfatterne anbefaler at takrin vurderes hos pasienter med mild og moderat Alzheimers sykdom. Det blir gitt retningslinjer for bruk av preparatet.

Anbefalte artikler