Bør pasienter med Alzheimers sykdom behandles med takrin?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I artikkelen gjennomgår vi bakgrunnen for behandling med acetylkolinesterasehemmeren takrin ved Alzheimers sykdom, ogkliniske forsøk med takrin blir drøftet kritisk. Resultatene viser at takrin har en gunstig effekt, og forfatternekonkluderer med at takrin bedrer kognisjon og funksjon hos 20-40% av pasienter med Alzheimers sykdom. En stor del avpasientene tolererer imidlertid ikke den anbefalte maksimaldose, mest på grunn av hepatotoksisitet med stigning iserumtransaminasekonsentrasjonen. Denne er reversibel og asymptomatisk. Fordeler og ulemper ved takrinbehandling blirdiskutert, og forfatterne anbefaler at takrin vurderes hos pasienter med mild og moderat Alzheimers sykdom. Det blirgitt retningslinjer for bruk av preparatet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media