Hukommelsesklinikk - poliklinisk utredning ved mistanke om demens

Øksengård AR, Brækhus A, Engedal K, Laake K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I september 1990 ble det åpnet en ny poliklinikk ved Ullevål sykehus; Hukommelsesklinikken. Hovedformålet var å etablere et enkelt, standardisert og lite tidkrevende opplegg for diagnostikk av eldre ved mistanke om utvikling av demens eller kognitiv svikt av annen årsak. Bakgrunnen for å opprette dette tilbudet, var at pasienter med mistanke om demens ofte ikke fanges opp i allmennpraksis. I denne artikkelen beskrives aktiviteten og driften ved Hukommelsesklinikken. Beskrivelsen er gjort detaljert slik at konseptet i sin helhet kan overføres til andre spesialpoliklinikker. Deler av det egner seg også til bruk i allmennpraksis. Tilbudet består av utredning og diagnostikk, sykdomsinformasjon til pasient, pårørende og primærhelsetjenesten, behandling av demenssykdommen og følgesymptomer, og råd om kommunale hjelpetjenestetilbud. Etterspørselen etter denne form for utredning er stor, og vi mener den dekker et stort behov i befolkningen.

Anbefalte artikler