Hukommelsesklinikk - poliklinisk utredning ved mistanke om demens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I september 1990 ble det åpnet en ny poliklinikk ved Ullevål sykehus; Hukommelsesklinikken. Hovedformålet var åetablere et enkelt, standardisert og lite tidkrevende opplegg for diagnostikk av eldre ved mistanke om utvikling avdemens eller kognitiv svikt av annen årsak. Bakgrunnen for å opprette dette tilbudet, var at pasienter med mistanke omdemens ofte ikke fanges opp i allmennpraksis. I denne artikkelen beskrives aktiviteten og driften vedHukommelsesklinikken. Beskrivelsen er gjort detaljert slik at konseptet i sin helhet kan overføres til andrespesialpoliklinikker. Deler av det egner seg også til bruk i allmennpraksis. Tilbudet består av utredning ogdiagnostikk, sykdomsinformasjon til pasient, pårørende og primærhelsetjenesten, behandling av demenssykdommen ogfølgesymptomer, og råd om kommunale hjelpetjenestetilbud. Etterspørselen etter denne form for utredning er stor, og vimener den dekker et stort behov i befolkningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media