Ginseng - neppe til nytte i geriatrisk rehabilitering

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ginseng har vært brukt i Østen i flere tusen år, og i den senere tid har forbruket økt betydelig også i den vestligeverden. I kinesisk medisin er ginseng bl.a. blitt brukt til å stimulere metabolismen og til å regulere blodtrykk ogblodsukkernivå. Positive effekter på psykomotoriske funksjoner og fysisk utholdenhet er også rapportert.

  Vi har evaluert ginseng som et mulig hjelpemiddel i behandling og rehabilitering av geriatriske pasienter i endobbeltblind, placebokontrollert studie. Vi rekrutterte 60 geriatriske pasienter, med en gjennomsnittsalder på 77,9 år.Behandlingsgruppen fikk to kapsler Gericomplex og kontrollgruppen to placebokapsler daglig i åtte uker. Hovedvariablenevar liggetid i sykehus og praktisk funksjon, men kognisjon, somatiske symptomer, angst og depresjon ble også evaluert.Resultatene viste ingen sikker effekt av ginseng som hjelpemiddel i behandling og rehabilitering av geriatriskepasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media