Kvaløy S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kvaløy S

Galteland E, Sivertsen EA, Lote K, Holte H, Kvaløy S
30.11.1998
Sammendrag Mellom 1980 og 1993 ble 26 personer behandlet for primært non-Hodgkins lymfom i hjernen ved Det Norske Radiumhospital. Dette er en sjelden sykdom med dårlig prognose og er dermed en stor...
Ose T, Blaker B, Kvaløy S, Kolset T, Fluge G
20.09.1998
Sammendrag Kosthold og ernæringsbehandling er viktig for kreftpasienter både før, under og etter behandling. Hensikten med kostveiledning og ernæringsbehandling er å opprettholde eller bedre...
Gundersen S, Kvaløy S, Hannisdal E
20.03.1997
Sammendrag I en prospektiv undersøkelse som omfatter 430 pasienter med cancer mammae stadium 1 (uten aksillære lymfeknutemetastaser) og 2 (med aksillære lymfeknutemetastaser), har vi undersøkt nytten...
Kvalheim G, Pharo A, Holte H, Jakobsen E, Erikstein B, Kvaløy S, Beiske K, Nesland J, Smeland EB
10.09.1996
Sammendrag Hematopoetiske progenitorceller som uttrykker CD34-antigenet, inneholder celler som både bidrar til kort- og langtidsrekonstituering av hematopoesen etter høydosebehandling. Her...
Kolstad A, Holte H, Kvaløy S, Jakobsen E, Erikstein B, Aurlien E, Kvalheim G, Bøhler PJ, Langholm R
10.09.1996
Erfaring med hematopoetiske stamceller høstet fra blod Sammendrag Ved Radiumhospitalet har vi i 1994 og 1995 benyttet høydosebehandling med stamcellestøtte fra blod istedenfor beinmarg ved malignt...