Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved malignt lymfom og cancer mammae

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erfaring med hematopoetiske stamceller høstet fra blod

  Sammendrag

  Ved Radiumhospitalet har vi i 1994 og 1995 benyttet høydosebehandling med stamcellestøtte fra blod istedenfor beinmargved malignt lymfom (16 pasienter) og cancer mammae (17 pasienter). Utbyttet av stamceller målt som CD34-positive cellerved høsting har vært tilfredsstillende, med gjennomsnittlig 7,05 3 106 og 11,1 3 106 CD34-positive celler/kg kroppsvektfor pasienter med henholdsvis lymfekreft og brystkreft. Tiden fra reinfusjon av stamceller til antallleukocytter/nøytrofile var steget til $ 0,5 3 109/l var i gjennomsnitt 10,0/12,4 dager for malignt lymfom og 8,2/8,6dager for cancer mammae. Tiden før antall blodplater steg til $ 20 3 109/l var henholdsvis 11,7 og 9,3 dager, med lavtforbruk av platetransfusjoner. Aplasifasen var kortere og mer ukomplisert enn tidligere da vi brukte beinmarg somstamcellekilde. Vi har hos de første 33 pasientene ikke observert behandlingsrelatert mortalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media