Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved malignt lymfom og cancer mammae

Kolstad A, Holte H, Kvaløy S, Jakobsen E, Erikstein B, Aurlien E, Kvalheim G, Bøhler PJ, Langholm R Om forfatterne
Artikkel

Erfaring med hematopoetiske stamceller høstet fra blod

Sammendrag


Ved Radiumhospitalet har vi i 1994 og 1995 benyttet høydosebehandling med stamcellestøtte fra blod istedenfor beinmarg ved malignt lymfom (16 pasienter) og cancer mammae (17 pasienter). Utbyttet av stamceller målt som CD34-positive celler ved høsting har vært tilfredsstillende, med gjennomsnittlig 7,05 3 106 og 11,1 3 106 CD34-positive celler/kg kroppsvekt for pasienter med henholdsvis lymfekreft og brystkreft. Tiden fra reinfusjon av stamceller til antall leukocytter/nøytrofile var steget til $ 0,5 3 109/l var i gjennomsnitt 10,0/12,4 dager for malignt lymfom og 8,2/8,6 dager for cancer mammae. Tiden før antall blodplater steg til $ 20 3 109/l var henholdsvis 11,7 og 9,3 dager, med lavt forbruk av platetransfusjoner. Aplasifasen var kortere og mer ukomplisert enn tidligere da vi brukte beinmarg som stamcellekilde. Vi har hos de første 33 pasientene ikke observert behandlingsrelatert mortalitet.

Anbefalte artikler