Høydosebehandling av kreft ved bruk av CD34-positive celler som stamcellestøtte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hematopoetiske progenitorceller som uttrykker CD34-antigenet, inneholder celler som både bidrar til kort- oglangtidsrekonstituering av hematopoesen etter høydosebehandling. Her presenteres de første kliniske erfaringer i Norgemed å isolere CD34-positive progenitorceller fra blod. Seks pasienter, fem med brystkreft og en med høygradignon-Hodgkins lymfom, fikk høstet progenitorceller fra blod etter behandling med cellegift og vekstfaktor(granulocyttkolonistimulerende faktor). Isolering av CD34-positive celler ble utført ved hjelp av immunomagnetiskekuler og en Isolex 300 celleseparator. Isolerte CD34-positive celler hadde en gjennomsnittlig renhet på 97%(94,7-99,7%), mens utbyttet i gjennomsnitt var på 54% (35-68%). Tre pasienter har fått reinfundert CD34-positive celleretter høydosebehandling. Rekonstitusjon av beinmargsfunksjonen var normal, med nivåer av leukocytter . 0,5 3 109/l påhenholdsvis dag 8, 11 og 13 og blodplater . 20 3 109/l på dag 9, 14 og 32. Selv om CD34-antigenet ikke er uttrykt påbrystkreftceller, ble det påvist svulstceller i to av fem CD34-positive celleprøver. Mer erfaring er nødvendig førdenne type stamcellestøtte kan anbefales som standardrutine.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media