Kostholdets betydning for kreftpasienter

Ose T, Blaker B, Kvaløy S, Kolset T, Fluge G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kosthold og ernæringsbehandling er viktig for kreftpasienter både før, under og etter behandling. Hensikten med kostveiledning og ernæringsbehandling er å opprettholde eller bedre kreftpasienters ernæringsstatus og oppnå best mulig allmenntilstand slik at kreftbehandlingen kan gjennomføres som planlagt. For å oppnå dette er det nødvendig med en klar og synlig ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom alle fagprofesjoner som er involvert i dette fagområdet. Statens ernæringsråd nedsatte en arbeidsgruppe i 1996 som skulle beskrive dagens rutiner fremkommet ved litteraturgjennomgang og ved hjelp av en avgrenset spørreundersøkelse på større norske sykehus. Arbeidsgruppens oppgave var også å utarbeide anbefalinger for kostrådgivning og ernæringsbehandling til kreftpasienter basert på litteraturgjennomgangen og spørreundersøkelsen.

Anbefalte artikler