Kostholdets betydning for kreftpasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kosthold og ernæringsbehandling er viktig for kreftpasienter både før, under og etter behandling. Hensikten medkostveiledning og ernæringsbehandling er å opprettholde eller bedre kreftpasienters ernæringsstatus og oppnå best muligallmenntilstand slik at kreftbehandlingen kan gjennomføres som planlagt. For å oppnå dette er det nødvendig med en klarog synlig ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom alle fagprofesjoner som er involvert i dette fagområdet. Statensernæringsråd nedsatte en arbeidsgruppe i 1996 som skulle beskrive dagens rutiner fremkommet ved litteraturgjennomgangog ved hjelp av en avgrenset spørreundersøkelse på større norske sykehus. Arbeidsgruppens oppgave var også å utarbeideanbefalinger for kostrådgivning og ernæringsbehandling til kreftpasienter basert på litteraturgjennomgangen ogspørreundersøkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media