Krüger Ø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Krüger Ø

Holmen J, Hetlevik I, Krüger Ø
20.10.1998
Sammendrag Medikamentell risikointervensjon utgjør en stadig større del av allmennpraktikernes hverdag. Nye medikamenter og nye indikasjonsområder lanseres, slik at det i dag er aktuelt å behandle...
Fretland S, Krüger Ø
10.01.1998
Sammendrag Lårhalsbrudd forekommer hyppig hos eldre, og behandling, pleie og rehabilitering krever mye ressurser. Tidligere undersøkelser har vist store geografiske forskjeller, med høyere insidens...
Andersen BM, Solheim N, Krüger Ø, Levy F, Sogn K, Moløkken I
28.02.1997
Sammendrag Effekt av fire renholdsmetoder; støvadhesiv tørr-, fukt-, og våtmopp, og våtvask med klut, ble undersøkt ved hjelp av målinger før og etter renhold, ved Ullevål sykehus. Fuktmopp - og i...
Fretland S, Krüger Ø
28.02.1997
Sammendrag I en tidligere undersøkelse fra Nord-Trøndelag, fant vi at de to sykehusene i dette fylket hadde ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt. Denne spørreundersøkelsen er rettet til...
Torske H, Krüger Ø, Westin S
20.11.1996
Sammendrag I Klæbu oppstod det i november 1994 en omfattende epidemi av mage- og tarminfeksjon. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av alle husholdninger i kommunen for å kartlegge...