Forskjeller i diagnosekriterier for akutt hjerteinfarkt ved norske sykehus

Fretland S, Krüger Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en tidligere undersøkelse fra Nord-Trøndelag, fant vi at de to sykehusene i dette fylket hadde ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt. Denne spørreundersøkelsen er rettet til 69 medisinske avdelinger ved landets sykehus hvorav 57 (83%) besvarte et spørreskjema om hvilke diagnostiske kriterier som er i bruk ved diagnosen akutt hjerteinfarkt. Seks sykehus angav ingen spesiell grense for varighet av brystsmerter, ett angav 30-60 minutter, 14 sykehus oppgav 30 minutter, mens 36 oppgav kortere smertevarighet enn 30 minutter. Det var ingen store skiller mellom sykehusene vedrørende EGK-kriterier. Det var relativt stor forskjell mellom sykehusene i bruk av enzymer, enzymkombinasjoner og terskelverdier for positiv diagnose. Av de 46 sykehusene som brukte kreatinkinase, varierte grenseverdiene mellom 170 og 500 IE/l for menn og 150 og 400 IE/l for kvinner. For aspartatdehydrogenase varierte grensene mellom 40 og 100 IE/l for menn og 35 og 75 IE/l for kvinner. Ulike kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt kan ha konsekvenser for behandling, trygdemessig vurdering og for kartlegging av sykdomsforløpet.

Anbefalte artikler