Epidemi av vannbåren gastroenteritt i Klæbu

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Klæbu oppstod det i november 1994 en omfattende epidemi av mage- og tarminfeksjon. Det ble gjennomført enspørreskjemaundersøkelse av alle husholdninger i kommunen for å kartlegge infeksjonens symptomer, omfang og forløp. Detble mottatt svar som omfattet 2943 personer. Av disse hadde 1640 (56%) vært syke med følgende hovedsymptomer: kvalme(83%), oppkast (78%), diaré (72%) og magesmerter (70%).

  Insidenskurven for oppkast viser en tydelig trepukling med et tidsintervall på 26 timer, sannsynligvis på grunn avsekundærinfeksjoner.

  Årsaken til denne epidemien var Norwalk-virusforurenset drikkevann fra reservevannforsyningen hvor det hadde vært ensvikt i kloreringsanlegget. Elektronmikroskopisk undersøkelse av fem avføringsprøver viste Norwalk-liknende virus i toprøver.

  Debuttidspunkt for symptomer i de ulike deler av kommunen viser at transporttiden i distribusjonsnettet er såpasslang at det gir muligheter for forebyggende tiltak ved tidlig rapportering av sykdomstilfeller.

  Undersøkelsen viser at publikum er sene med å kontakte helsetjenesten ved slike epidemier. Det er derfor nødvendigmed mer informasjon slik at publikum forstår viktigheten av tidlig melding til helsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media