Epidemi av vannbåren gastroenteritt i Klæbu

Torske H, Krüger Ø, Westin S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Klæbu oppstod det i november 1994 en omfattende epidemi av mage- og tarminfeksjon. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av alle husholdninger i kommunen for å kartlegge infeksjonens symptomer, omfang og forløp. Det ble mottatt svar som omfattet 2943 personer. Av disse hadde 1640 (56%) vært syke med følgende hovedsymptomer: kvalme (83%), oppkast (78%), diaré (72%) og magesmerter (70%).

Insidenskurven for oppkast viser en tydelig trepukling med et tidsintervall på 26 timer, sannsynligvis på grunn av sekundærinfeksjoner.

Årsaken til denne epidemien var Norwalk-virusforurenset drikkevann fra reservevannforsyningen hvor det hadde vært en svikt i kloreringsanlegget. Elektronmikroskopisk undersøkelse av fem avføringsprøver viste Norwalk-liknende virus i to prøver.

Debuttidspunkt for symptomer i de ulike deler av kommunen viser at transporttiden i distribusjonsnettet er såpass lang at det gir muligheter for forebyggende tiltak ved tidlig rapportering av sykdomstilfeller.

Undersøkelsen viser at publikum er sene med å kontakte helsetjenesten ved slike epidemier. Det er derfor nødvendig med mer informasjon slik at publikum forstår viktigheten av tidlig melding til helsetjenesten.

Anbefalte artikler