Gulvrengjøring av pasientrom

Andersen BM, Solheim N, Krüger Ø, Levy F, Sogn K, Moløkken I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Effekt av fire renholdsmetoder; støvadhesiv tørr-, fukt-, og våtmopp, og våtvask med klut, ble undersøkt ved hjelp av målinger før og etter renhold, ved Ullevål sykehus.

Fuktmopp - og i noe mindre grad tørrmopp reduserte bakterieantallet (colony forming units 5 CFU) på gulv med opptil 75% (p = 0,005 og 0,014 ifølge testing med kontaktskål; p = 0,022 og p = 0,260 (ikke signifikant) ved petrifilm). En 35-50% økning av levende bakterier ble påvist etter våtvask med klut (p = 0,017 for kontaktskål og p = 0,028 for petrifilm). Våtmopp og våtvask reduserte organisk materiale på gulv med 65 til 70% (p = 0,051 og p = 0,008). Bakterieantallet i luft var relativt lavt både før (50-130 CFU/m³) og etter (70-110 CFU/m³) renhold. Det var en økning av antall partikler i luft etter tørrmopping.

En kombinert bruk av fukt og våtmopping synes å gi best samlet effekt, forutsatt et på forhånd velpreparert gulv.

Anbefalte artikler