Kristian Hagestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Hagestad

Kristian Hagestad
06.09.2007
Internkontroll er eit praktisk hjelpemiddel for orden i eige hus, ikkje eit ritual Internkontroll er eit system for å sikre etterleving av krav frå styresmaktene. Alle som yter helsetenester her i...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Bjørn Blomberg, Sidsel Rogde, Arvid Nedal
04.01.2007
Forskjellene mellom rike og fattige øker i dagens Kina, også når det gjelder tilgangen på psykiatriske helsetjenester. Mangelen på en landsomfattende lov om psykisk helsevern innebærer svake...
Kristian Hagestad
26.03.2009
Fugelli, P. Nokpunktet Essays om helse og verdighet. 196 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 269 ISBN 978-82-15-01347-3 Fugelli avslutter nå sin trilogi om helsens vilkår, motkrefter og...
Kristian Hagestad
12.03.2009
Hogstedt, C Moberg, H Lundgren, B Health for all? A critical analysis of public health policies in eight European countries. 356 s, tab, ill. Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2008. Pris SEK 250...
Kristian Hagestad
01.07.2004
International Conference on Public Health Bergen – Norway 15th to17th of June 2003 400 years and the way forward 160 s, tab, ill. Bergen: Styringsgruppen for 400-årsjubileet, 2003. Pris NOK 100 ISBN...
Kristian Hagestad
22.01.2004
Cornell, John Eskin, Frada Problem-based learning for health improvement Practical public health for every professional. 240 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 28 ISBN 1-85775...
Bjørn O. Hoftvedt, Sverre Varvin, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Kristian Hagestad, Eline Thorleifsson
15.05.2003
I Diyarbakir i Tyrkia kan helsepersonell bli arrestert for å behandle såkalte terrorister. Inntil nylig var det forbudt å bruke det kurdiske språket. Det var straffbart for leger å gi...
Kristian Hagestad
10.06.2001
Konferansen, som gjekk over fleire dager, demonstrerte at utsegnet var meint som meir enn tomme ord. Bortsett frå Montenegro var alle dei tidlegare Jugoslavia-republikkane representerte. Arrangøren...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Sverre Varvin, Eline Thorleifsson, Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde
03.02.2005
Pasienter med psykiske lidelser møter fortsatt fordommer i det kinesiske samfunn, og behandlingstilbudet er ofte svært begrenset. Den kinesiske psykiatriforening arbeider aktivt for å endre...
Kristian Hagestad
30.06.2005
Foto Corbis/SCANPIX Glasmaneta (aurellia aurita) er ein trufast sommargjest på grunt vatn langs heile norskekysten. Som sin ilskare frende brennmaneta (cyanea capillata) tar ho seg fram med elegante...
Kristian Hagestad
25.03.2010
Berg, O. Spesialisering og profesjonalisering En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Del 1: 1809 – 1983 – Den gamle helseforvaltning. 503 s, tab, ill. Oslo:...
Kristian Hagestad
28.01.2010
Fugelli, P Ingstad, B. Helse på norsk God helse slik folk ser det. 495 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 495 ISBN 978-82-41-71125-1 Dette skal være «folkets egen helsemelding». Forfatterne...
Kristian Hagestad
15.11.2011
Mæland, John Gunnar Haug, Kjell Høyer, Georg Sosialmedisin 2. utg. 293 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 585 ISBN 978-82-05-39915-0 Førsteutgåva i 2004 representerte ei fornying...
Kristian Hagestad
17.04.2012
Nielsen, Klaus Vinter Modvig, Jens Jensen, Britt Toftegaard Klinisk socialmedicin og rehabilitering 304 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-597-7 Den primære...
Kristian Hagestad
25.02.2014
Ingstad, Kari Sosiologi i sykepleie og helsearbeid 238 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 329 ISBN 978-82-05-44352-5 Boken gir en innføring i sosiologisk, og i mindre grad...
Kristian Hagestad
14.01.2014
Sommer, Alfred Ten lessons in public health Inspiration for tomorrow’s leaders. 83 s, ill. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2013. Pris USD 20 ISBN 978-1-4214-0904-7 Denne boken viste...