Kongerud J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kongerud J

Lund MB, Kongerud J, Boe J, Ihlen H, Forfang K, Abrahamsen AF, Nome O
10.03.1999
Sammendrag Stråleterapi og cytostatika er standardbehandling ved Hodgkins sykdom. Begge deler kan skade hjerte, lunger og thyreoidea. I en nasjonal tverrsnittsstudie har vi kartlagt forekomst og...
Haanæs OC, Kongerud J, Storrøsten O-T, Geiran O
28.02.1996
Sammendrag Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinsk institutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige...
Kjuus H, Hauge OA, Kongerud J, Aasen TB
28.02.1996
En epidemiologisk tilnærming Sammendrag En kvalifisert vurdering av årsaksforhold ved yrkesbetingede lungesykdommer forutsetter en korrekt medisinsk diagnose, en detaljert arbeidshistorie og...
Aasen TB, Myhre KI, Kongerud J, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E
28.02.1996
Sammendrag Yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer utgjør en utfordring både i klinisk og i forebyggende arbeid. Sykdomsgruppen krever innsikt i både yrkeseksponering og spesifikk lungemedisinsk...
Kongerud J, Myhre KI, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E, Aasen TB
28.02.1996
Sammendrag Artikkelen inneholder anbefalinger vedrørende standardisering av spesialisterklæringen ved yrkesbetingede lungesykdommer, og er blitt til i et samarbeid mellom Norsk forening for...