Mekoniumileus-ekvivalent hos voksne pasienter med cystisk fibrose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinskinstitutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige sykdomstilstander i denne pasientgruppen blirkjent for andre enn barnelegene. Gastrointestinale komplikasjoner ved cystisk fibrose opptrer hyppigere jo eldrepasientene blir. Mekoniumileus-ekvivalent er en ileusliknende tilstand som skyldes ekstrem seig kittliknende feces iterminale ileum eller proksimale colon. Noen pasienter kan ha akutte episoder av forverring som fører tilsykehusinnleggelse, men de aller fleste har plager av kronisk eller residiverende art med obstruksjonslignende smerterog/eller palpabel oppfylning i høyre fossa iliaca. Av 70 voksne pasienter med cystisk fibrose registrert vedLungeseksjonen, Aker sykehus, over en åtteårsperiode, hadde 18 (26%) plager forenlig med mekoniumileus-ekvivalent.Behandlingen er først og fremst konservativ, og kirurgisk intervensjon bør unngås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media