Mekoniumileus-ekvivalent hos voksne pasienter med cystisk fibrose

Haanæs OC, Kongerud J, Storrøsten O-T, Geiran O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinsk institutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige sykdomstilstander i denne pasientgruppen blir kjent for andre enn barnelegene. Gastrointestinale komplikasjoner ved cystisk fibrose opptrer hyppigere jo eldre pasientene blir. Mekoniumileus-ekvivalent er en ileusliknende tilstand som skyldes ekstrem seig kittliknende feces i terminale ileum eller proksimale colon. Noen pasienter kan ha akutte episoder av forverring som fører til sykehusinnleggelse, men de aller fleste har plager av kronisk eller residiverende art med obstruksjonslignende smerter og/eller palpabel oppfylning i høyre fossa iliaca. Av 70 voksne pasienter med cystisk fibrose registrert ved Lungeseksjonen, Aker sykehus, over en åtteårsperiode, hadde 18 (26%) plager forenlig med mekoniumileus-ekvivalent. Behandlingen er først og fremst konservativ, og kirurgisk intervensjon bør unngås.

Anbefalte artikler