Vurdering av årsaksforhold ved yrkesrelaterte lungesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En epidemiologisk tilnærming

  Sammendrag

  En kvalifisert vurdering av årsaksforhold ved yrkesbetingede lungesykdommer forutsetter en korrekt medisinsk diagnose,en detaljert arbeidshistorie og oppdatert kunnskap om aktuelle årsakssammenhenger fra litteraturen. I slike vurderingervil lungeleger og arbeidsmedisinere ha en komplementær ekspertise. Utredning av yrkesbetingede lungesykdommer itrygdemessig og forsikringsmessig sammenheng nødvendiggjør i tillegg eksplisitte metodevalg for årsaksberegninger førman meningsfylt kan gjøre forsøk på å vektlegge årsaksfaktorer i og utenfor arbeidsmiljøet. Dersom tilstrekkeligepidemiologisk kunnskap er tilgjengelig, kan årsakssannsynlighet, basert på "etiologisk fraksjon blant eksponerte"(tilskrivbar andel), være et egnet utgangspunkt for slik vektlegging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media