Vurdering av årsaksforhold ved yrkesrelaterte lungesykdommer

Kjuus H, Hauge OA, Kongerud J, Aasen TB Om forfatterne
Artikkel

En epidemiologisk tilnærming

Sammendrag


En kvalifisert vurdering av årsaksforhold ved yrkesbetingede lungesykdommer forutsetter en korrekt medisinsk diagnose, en detaljert arbeidshistorie og oppdatert kunnskap om aktuelle årsakssammenhenger fra litteraturen. I slike vurderinger vil lungeleger og arbeidsmedisinere ha en komplementær ekspertise. Utredning av yrkesbetingede lungesykdommer i trygdemessig og forsikringsmessig sammenheng nødvendiggjør i tillegg eksplisitte metodevalg for årsaksberegninger før man meningsfylt kan gjøre forsøk på å vektlegge årsaksfaktorer i og utenfor arbeidsmiljøet. Dersom tilstrekkelig epidemiologisk kunnskap er tilgjengelig, kan årsakssannsynlighet, basert på “etiologisk fraksjon blant eksponerte” (tilskrivbar andel), være et egnet utgangspunkt for slik vektlegging.

Anbefalte artikler