Prinsipper for utredning og diagnostikk ved yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer

Aasen TB, Myhre KI, Kongerud J, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer utgjør en utfordring både i klinisk og i forebyggende arbeid. Sykdomsgruppen krever innsikt i både yrkeseksponering og spesifikk lungemedisinsk diagnostikk. Artikkelen er utarbeidet av en gruppe som ble nedsatt av Norsk forening for lungemedisin og Norsk yrkesmedisinsk forening. Den gir en oversikt over de vanligst forekommende tilstander innen denne sykdomsgruppen med forslag til utredning og diagnostikk. Spesielt er det lagt vekt på obstruktive, interstitielle og maligne sykdommer.

Anbefalte artikler