Prinsipper for utredning og diagnostikk ved yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer utgjør en utfordring både i klinisk og i forebyggende arbeid. Sykdomsgruppenkrever innsikt i både yrkeseksponering og spesifikk lungemedisinsk diagnostikk. Artikkelen er utarbeidet av en gruppesom ble nedsatt av Norsk forening for lungemedisin og Norsk yrkesmedisinsk forening. Den gir en oversikt over devanligst forekommende tilstander innen denne sykdomsgruppen med forslag til utredning og diagnostikk. Spesielt er detlagt vekt på obstruktive, interstitielle og maligne sykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media