Annonse
Annonse

Kjetil Søreide

Artikler av Kjetil Søreide

Kjetil Søreide
21.08.2018
Tobias S. Köhler Bradley Schwartz, red. Surgeons as educators A guide for academic development and teaching excellence. 530 s, tab, ill. Cham: Springer, 2018. Pris EUR 170 ISBN 978-3-319-64727-2...
Kjetil Søreide
03.09.2018
Michael Korenkov Christoph-Thomas Germer Hauke Lang, red. Gastrointestinal operations and technical variations 444 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2017. Pris EUR 130 ISBN 978-3-662-49876-7 Dette er en...
Kjetil Søreide
26.06.2018
Lars A. Akslen, Randolph S. Watnickred. Biomarkers of the tumor microenvironment Basic studies and principle applications. 534 s, tab, ill. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 135 ISBN 978-3-319-39145-8...
Kjetil Søreide
12.06.2018
Massimo Carlini, red. Abdominal neuroendocrine tumors 198 s, tab, ill. Milano: Springer, 2018. Pris EUR 135 ISBN 978-88-470-3954-4 Dette er et kompendium som springer ut fra de toårlige rapportene...
Kjetil Søreide
17.04.2018
Hypertrofisk pylorusstenose er den tilstanden som hyppigst krever akutt kirurgisk behandling hos spedbarn. Hos spedbarn er hypertrofisk pylorusstenose den abdominale tilstanden som hyppigst krever...
Kjetil Søreide
08.05.2018
Christopher J. Hartman, Louis Kavoussi Handbook of surgical technique A true surgeon’s guide to navigating the operating room. 136 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. Pris EUR 55 ISBN 978-...
Kjetil Søreide
17.04.2018
Flavio G. Rocha, Perry Shenred. Optimizing outcomes for liver and pancreas surgery 263 s, tab, ill. Cham: Springer, 2018. Pris EUR 90 ISBN 978-3-319-62623-9 I forordet angis både utdanningskandidater...
Kjetil Søreide
28.11.2017
Å være opponent er en del av det å være professor. Å ha en god disputt er viktig for å opprettholde en akademisk tradisjon, for nettopp kunnskapen og læringen sin del. Refleksjonen mellom kandidat og...
Kjetil Søreide
08.01.2018
William R. Jarnaginred. Blumgart’s surgery of the liver, biliary tract and pancreas 2 bd. 6. utg. 2 120 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2017. Pris EUR 379 ISBN 978-0-323-34062-5 Dette...
Kjetil Søreide
28.11.2017
Sun-Whe Kim, Hiroki Yamauered. Pancreatic cancer With special focus on topical issues and surgical techniques. 472 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2017. Pris EUR 170 ISBN 978-3-662-47180-7 Denne...
Ingrid Antonsen, Veronica Berle, Kjetil Søreide
18.09.2017
Injury to internal organs is a leading cause of death and disability in children and adolescents ( 1 ). Among older children and teenagers, almost half of all fatalities are caused by external events...
Ingrid Antonsen, Veronica Berle, Kjetil Søreide
18.09.2017
Skader av indre organer er en ledende årsak til død og uførhet hos barn og unge ( 1 ). Blant eldre barn og tenåringer utgjør død av eksterne årsaker nærmere halvparten av alle dødsfall, med...
Kjetil Søreide
04.09.2017
Claudius Conrad, Brice Gayetred. Laparoscopic liver, pancreas, and biliary surgery 482 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 135 ISBN 978-1-118-78117-3 Målgruppen er alle som er...
Kjetil Søreide
06.06.2017
Mulholland, Michael W. Lillemoe, Keith D. Doherty , Gerard M. Greenfield’s surgery Scientific principles and practice. 6. utg. 2 127 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2017. Pris GBP 133...
Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
16.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide
01.02.2007
Traumedødsfall som skyldes suboptimal behandling, opptrer i mønstre. Det viser en amerikansk studie. I en analyse av over 44 000 traumepasienter, hvorav ca. 2 600 (5,8 %) døde, hadde 64 definerte...
Kjetil Søreide
14.06.2007
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 23/1920 (s. 808 – 13) belyses alkoholforbudet og legenes rettigheter til og ansvar for å forskrive alkohol ved sykesengen – eller som «husråd». Lægernes...
Kjetil Søreide
15.11.2007
Traumedødsfall skyldes oftest hodeskader, opptrer hovedsakelig hos menn og rammer eldre pasienter enn før. Det viser en norsk studie. Kjennskap til epidemiologien bak traumedødsfall er viktig for å...
Kjetil Søreide
03.05.2007
Bruk av medikamentutskillende stenter ga økt fare for stenttrombose etter ett år, men andelen infarkt og død etter fire år var lik. Studier har antydet at medikamentutskillende stenter kan gi økt...